SK | HU

 Vážení spoluobčania ! Milí Tešedíkovčania !

 Len pred niekoľkými hodinami sme sa rozlúčili so starým rokom 2016 a privítali nový rok 2017. Každý z nás prežil Silvestra, a vítanie nového roka po svojom. Niekto doma pri televízore, iní zase v kruhu priateľov, či na silvestrovských zábavách. Aj naše námestie pred obecným úradom bolo, už tradične plné ľudí, ktorí v družnej atmosfére obdivovali pekný novoročný ohňostroj a vinšovali si navzájom úspešný a šťastný nový rok.

Stojíme na prahu nového roka 2017, v ktorom Vám želám, aby  bol lepší a krajší ako predchádzajúci, aby patril medzi úspešné a šťastné roky Vášho života.

Rok 2016 sa stal minulosťou, ktorá nás núti obzrieť sa. Prekonávali sme aj prekážky, ale tešili sme sa aj z dosiahnutých úspechov, z dokončených diel, a to všetko nás určite bude posúvať v novom roku k ďalšiemu zveľaďovaniu našej obce, k zlepšovaniu a skvalitňovaniu života všetkých nás.

 Dovoľujem si poďakovať všetkým Vám, spoluobčanom, svojim spolupracovníkom, za nenahraditeľnú pomoc pri prípravách a realizácii projektov, ktoré uzreli svetlo sveta v roku 2016, a taktiež aj pri organizovaní mnohých podujatí, ktoré sme v roku 2016 spoločne realizovali. Chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií, pracovníčkam a pracovníkom obecného úradu, základných a materských škôl, domu sociálnych služieb, členom občianskych združení a spoločenských organizácií, podnikateľom, firmám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  pričinili o rozvoj našej obce. Ďakujem športovcom, kultúrnym spolkom, a jednotlivcom, ktorí úspešne reprezentovali farby našej obce doma a v zahraničí. A v neposlednom rade zo srdca ďakujem farnostiam cirkví a ich pomocníkom za ich citlivú službu v prospech nás všetkých.

 Rok 2017 sa bude niesť v znamení 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Tomu sa podriadia nielen kultúrne a spoločenské aktivity, ale aj niektoré investície obce. Snahou našej obecnej samosprávy je, aby sme spoločnými silami zveľaďovali, zatraktívnili a zviditeľnili našu obec  tak, aby z nej nikto neodchádzal ale naopak, aby sa rád do nej vracal. To nejde bez každodennej poctivej práce a úsilia každého jedného z nás, to nejde bez vzájomnej spolupráce, tolerancie, trpezlivosti a vzájomného pochopenia.

Vážení spoluobčania! Milí Tešedíkovčania!

V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a v mene svojich spolupracovníkov, prajem veľa síl a šťastia v osobnom i pracovnom živote. Úprimne želám, aby sme boli viac pokorní, láskaví, dobrosrdeční, tolerantní, proste ľudskejší. Želám  všetkým pevné zdravie, čo najmenej bolesti, chorôb, strát a útrap. Nech nás nič zlé nečaká, nech je v našej obci mier, pokoj a pohoda.

Na záver Vám želám príjemný zvyšok prvého novoročného dňa a hlavne požehnaný rok 2017.

Gyula Borsányi, starosta obce Tešedíkovo

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo

Dôležité kontakty:

Obecný úrad Tešedíkovo:
       
Tel.: +421 31 7795411
        Fax: +421 31 7795225
        E-Mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

Dom kultúry Tešedíkovo:
       
Tel.:  +421 31 7795314
        Mob.:+421 905 451015

Lekár:
       
MUDr. Ján Slyško
        Tel.: +421 31 7795244

Detský lekár:
       
MUDr. Gabriel Tóth
        Tel.: +421 31 7795344

Zubná ambulancia:
       
MUDr. Danuška Czaková
        Tel.: +421 31 7795241

Rímsko-katolícky úrad:
       
Tel.: +421 31 7795220

Evanjelický úrad Diakovce:
       
Tel.: +421 31 7712029

Pošta:
       
Tel.: +421 31 7795375
 

Všetky práva vyhradené. Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce Tešedíkovo.

Pocitadlo.sk

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo