SK | HU

Vážení návštevníci,

dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravila a privítala v mene obyvateľov obce Tešedíkovo. Naša obec sa rozprestiera v okrese Šaľa, patriacom do Nitrianskeho VÚC, v srdci Matúšovej

zeme, západne od rieky Váh a severovýchodne od Malého Dunaja. Sme strediskovou obcou južného regiónu okresu Šaľa. V súčasnosti máme 3 750 obyvateľov, ktorí tu našli kolísku rodinného zázemia, aj vďaka vyspelej a celoplošne zabezpečenej infraštruktúre.

Samospráva našej obce venuje obzvlášť veľkú pozornosť mladým rodinám. Snaží sa pre ne vytvoriť prijateľné podmienky budovaním moderných obecných bytov, dosiahnuteľných pre širokú sféru spoločnosti. Verím, že návštevníci našej internetovej stránky získajú celoplošný a spravodlivý obraz našej dediny, ako aj regiónu, do ktorého ich prilákajú najmä poľovnícke revíry, možnosti rybolovu, ľudová architektúra, ktorá sa zachovala v obci a v regióne.

Prajem Vám, aby ste sa počas návštevy obce Tešedíkovo a jej webovej stránky cítili príjemne. Budem rada, ak si svoje názory, otázky a pripomienky k prezentácii obce budete uplatňovať v časti "Názory a otázky..."

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösii - starostka obce Tešedíkovo

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo

Dôležité kontakty:

Obecný úrad Tešedíkovo:
       
Tel.: +421 31 7795411
        Fax: +421 31 7795225
        E-Mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

Virtuálna prehiadka
obce a budovy OÚ

 


Dom kultúry Tešedíkovo:
       
Tel.:  +421 31 7795314
      
Lekár:
       
MUDr. Ján Slyško
        Tel.: +421 31 7795244

Detský lekár:
       
MUDr. Gabriel Tóth
        Tel.: +421 31 7795344

Zubná ambulancia:
       
MUDr. Danuška Czaková

        Tel.: +421 31 7795241

Rímsko-katolícky úrad:
       
Tel.: +421 31 7795220

Evanjelický úrad Diakovce:
       
Tel.: +421 31 7712029

Pošta:
       
Tel.: +421 31 7795375 
PO-UT-ŠTV-PIA
8:00-13:00  13:30-15:00
STR 8:00-13:00 14:00-17:00

Všetky práva vyhradené. Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostky obce Tešedíkovo.

Pocitadlo.sk

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo