SK | HU

Časti obce bez elektrickej energie dňa 24.4. 2018 v čase od 08.00 do 15.00 hod.

Západoslovenksá distribučná, a.s. Bratislava oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

Dňa 24.4. 2018 v čase od 08.00 do 15.00 hod.

Ulice čísla domov
Cintorínska ulica 1. 10. 22. 44
Malý Pered 46-148, 218-237, 1480, 1573
Hlavná ulica 150, 151
Sídlisko Budúcnosť 153, 1259, 1318-1322, 1570

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo