SK | HU

Časti obce bez elektrickej energie dňa 6.3.2019

Spoločnosť Západoslovenksá distribučná, a.s. Bratislava oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Dňa 6. 3. 2019 v čase od 08.00 do 11.00 hod.

 

Ulice čísla domov
Cintorínska ulica   2-23, 893-898

 

Dňa 6. 3. 2019 v čase od 11.00 do 15.00 hod.

 

Ulice čísla domov
Hlavná ulica 477/13
Nový rad 527
Trávnatý rad        595-649, 1388, 1921/2
Široká ulica 591-594

 

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo