SK | HU

Dňa 08.10.2018 v čase od 08.00 do 10.30 hod. časti obce bez dodávky elektrickej energie

Spoločnosť Západoslovenksá distribučná, a.s. Bratislava oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Dňa 08. 10. 2018 v čase od 08.00 do 10.30 hod.

Ulice  čísla domov
Dolná ulica
396-455, 1565
Hlavná ulica 258/3, 477/13
Nový rad 487-550, 1384
Trávnatý rad 595-649, 1388
Široká ulica 577-594

 

 

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo