SK | HU

Nerozhadzujme smeti v cintoríne!

Nerozhadzujme smeti v cintoríne!

Cintorín je miestom odpočinku pre našich zosnulých, preto žiadame návštevníkov cintorína, aby udržiavali poriadok na pohrebisku so zachovaním dôstojnosti tohto miesta.  Návštevníci cintorína nosia sem kytice, vence, svietniky, ktorými chcú skrášliť hroby o ktoré sa starajú. Po istom čase sa z nich stáva odpad, ktorý patrí do kontajnerov a nie  medzi hroby  alebo na cestičky. Nikomu nie je príjemné, že má takúto „skládku odpadu“ pri hrobe. Preto Vás dôrazne žiadame, aby ste odpady a iné nepotrebné predmety  ukladali  len na miestach na to určených – do kontajnerov.

 


Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo