SK | HU

Odpočet vodomerov v obci od 5.12.2017

Oznamujeme občanom, že od 5. decembra budú v našej v obci vykonávať odpočet vodomerov.  Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomery. V prípade, že v deň odpočtu nebude doma žiadna osoba, prosíme, aby ste stav vodomeru vyvesili na bránu. Ďakujeme.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo