SK | HU

Oznámenie o obmedzenej premávke a o úplnej uzávierke ulice Ružovej z dôvodu rekonštrukcie vozovkyOznamujeme občanom ulice Ružovej, že dňa 12. augusta 2019, v pondelok ráno sa začína rekonštrukcia vozovky miestnej komunikácie v ulici Ružovej.  Z toho dôvodu

-         dňa 12. augusta, v pondelok  v čase od 7:00 h. do 16:00 hodiny v ulici Ružovej bude  obmedzená premávka

-         dňa 13. augusta, v utorok v čase od 7:00 h. do 20:00 hodiny kvôli  asfaltovaniu vozovky bude vykonaná úplná uzávierka cesty v ulici Ružovej.

Prosíme obyvateľov predmetnej ulice, aby počas obmedzenej premávky a úplnej  uzávierky cesty svoje motorové vozidlá nenechávali na verejných priestranstvách pred svojimi domami. Počas uzávierky  bude zakázaný vjazd a výjazd motorových vozidiel z ulice Ružovej.

Z dôvodu rekonštrukčných prác zber zeleného odpadu v tejto ulici sa uskutoční v stredu, 14. augusta 2019, preto prosíme obyvateľov ulice, aby kuka nádoby so zeleným odpadom vyložili na ulicu až v utorok večer.

Prosíme obyvateľov o rešpektovanie obmedzenej premávky  a o pochopenie a trpezlivosť.  Ďakujeme!

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo