SK | HU

Oznámenie o termíne podávania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Tešedíkovo

Oznamujeme miestnym organizáciám, občianskym združeniam a záujemcom o dotáciu z rozpočtu Obce Tešedíkovo, že termín podávania žiadostí o poskytnutie dotácie je 31.3.2019.  Podmienky podávania žiadosti a poskytnutia dotácie nájdete vo Všeobecne záväznom  nariadení Obce Tešedíkovo o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tešedíkovo č. 5/2017.

 

VZN č. 5/2017

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo