SK | HU

Posledný zber zeleného odpadu za rok 2017 sa uskutoční v 47. týždni

Upozorňujeme občanov, že posledný zber zeleného odpadu za rok 2017 sa uskutoční v 47. týždni, t. j. pondelok 20.11.2017 a utorok 21.11.2017. (Zelený odpad aj naďalej môžete vynášať bezplatne do zberného dvoru-kompostáreň.)

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo