SK | HU

Prosba - Separovaný zber

Prosíme obyvateľov obce, aby do kontajnerov na separovaný zber, ktoré sú umiestnené na území obce nevkladali iný odpad, ktorý tam nepatrí. Zelené kontajnery sú určené na separovaný zber skla a červené kontajnery sú určené na separovaný zber kovov.  Chráňme naše okolie a trieďme odpad!

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť obyvateľov  !

 


Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo