SK | HU

Upozornenie Západoslovenkej distribučnej o odstávke elektriny v obci -upresnenie

Spoločnosť Západoslovenksá distribučná, a.s. Bratislava oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

Dňa 08. 10. 2018 v čase od 11.00 do 13.00 hod.

Ulice
čísla domov
Kunság  823
Hlavná ulica
1833
Trávnatý rad
614-622, 624-630
Žiharecká ulica
1380,780-810, 813-816

 

Dňa 08. 10. 2018 v čase od 13.00 do 15.00 hod.

Ulice čísla domov
Cintorínska  
1005-1011, 1013-1034, 1037-1041, 1044-1025, 1389, 1569, 1590, 1744
Hlavná ulica
1756, 929, 934
Nová osada
1195-1206, 1248-1258, 1373
Ružová ulica
1128-1141, 1178-1180, 1182-1194
Vnútorný Majorkert  1042, 1054-1069, 1071, 1074-1081, 1083-1086, 1088-1094, 1096-1100, 1102, 1104-1005
Vonkajší Majorkert
 1106-1112, 1127, 1458

 

Dňa 09. 10. 2018 v čase od 11.00 do 13.00 hod.

Ulice 
čísla domov
Dolná 
570
Kunság 1370-1371, 576, 651-655, 679, 682, 683-688
Nový rad
478-483, 485, 551-559, 561
Trávnatý rad
647-648, 650
Široká ulica 
475-477, 563-569, 571-576, 689-708, 710-714
Žiharecká ulica 
1471, 747, 748, 750

 

Dňa 09. 10. 2018 v čase od 13.00 do 15.00 hod.

Ulice čísla domov
Cintorínska 2-20, 1087,  23-38, 40-44,  876-898
a nasledovné čísla domov  
900, 901, 903-913, 915-939, 941-945, 948, 950, 952-956
 

958-962, 965-973, 988-990, 992-1004, 1090, 1459, 1464,


Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo