SK | HU

Výzva na zaplatenie TKO za rok 2016

Upozorňujeme tých občanov, ktorí nemajú zaplatený miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2016, že im pracovníci vykonávajúci zber komunálneho odpadu neodvezú smeti. Preto ich vyzývame, aby bezpodmienečne uhradili svoje nedoplatky v pokladni obecného úradu.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo