SK | HU

XIII. Kotlíkový festival

 

         Pravidlá súťaže – Kotlíkový festival

 

 1.  Prihlásiť sa do súťaže môžu jednotlivci i skupiny : na otvorenom ohni vo varení v kotlíku.
 2. Organizátori zabezpečia miesto, stoly, lavice, vodu a drevo na kúrenie.
 3. Použitie elektriny a plynu je zakázané !
 4. Registrácia do súťaže je v deň a v mieste konania súťaže.
 5. Každá skupina / jednotlivec  si určí 1 osobu za člena poroty.
 6. Čas určený na varenie : od 9,00 – 13,30 h .
 7. Predpisy BOZ a PO  sú záväzné pre každého !
 8. Povinnosťou súťažiacich je odpad uložiť do určených smetných nádob.
 9. Vzorky hotových jedál odovzdať do stanu, kde bola registrácia v čase od 13,30 – 14,00 h.
 10. Porota sa skladá z 5 osôb.
 11. Prvé 3 miesta budú ocenené.
 12. Účastníci súťaže sú povinní použiť podložky pod oheň kvôli ochrane trávy. Podložky sa dajú zapožičať za vratný poplatok / 15.-€ / na mieste súťaže. Vrátenie podložiek do 19,00 hod. v registračnom stánku !

                 Príjemné varenie a úspešné súťaženie želajú usporiadatelia !

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo