SK | HU

Zber elektroodpadu v sobotu 19.10.2019 od 8.00 do 11.00 hod.

 

Vážení občania,

Obecný úrad Tešedíkovo v spolupráci so spoločnosťou Bomat organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční v sobotu 19.10.2019 od  8,00 do 11.00 hodiny na dvoch zberných miestach v obci:

-         na parkovisku pred materskou školou

-        a na verejnom priestranstve oproti pohostinstva Metro.  

Občania môžu zaniesť na uvedené zberné miesta svoje staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie, akumulátory, oleje a obaly zo starých farieb – tie len v nepriepustných obaloch.

Odpad bude odvezený označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti BOMAT s.r.o.

 

Žiadame Vás o dodržanie času zberu:

v sobotu 19.10.2019 od 8.00 do 11.00 hod.

 

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo