SK | HU

Zber komunálneho odpadu cez 44. týždeň

Zber komunálneho odpadu – 44. týždeň

Oznamujeme občanom, že 44. týždeň roka zber komunálneho odpadu z dôvodu jednorazového štátneho sviatku a sviatku všetkých svätých sa uskutoční v dňoch 29. a  31. októbra a 2. novembra 2018., t.j. v pondelok, v stredu a v piatok. Prosíme obyvateľov, aby kuka nádoby boli vyložené včas, lebo zber sa začína denne od skorého rána.

Úctivo si prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov určených pre separovaný zber vkladali iba taký odpad, ktorý tam patrí a neuložili odpad vedľa kontajnerov.

Za pochopenie ďakujeme.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo