SK | HU

Zber komunálneho odpadu medzi sviatkami - 52. týždeň

 

Oznamujeme občanom, že zber komunálneho odpadu sa uskutoční aj medzi sviatkami, t.j. v dňoch 27., 28. a 29. decembra 2018. Prosíme, aby kuka nádoby boli vyložené včas, lebo zber sa začína denne od skorého rána.

Za pochopenie ďakujeme.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo