SK | HU

Zber tetrapakových obalov v obci

Zber tetrapakových obalov

Obec Tešedíkovo v spolupráci so spoločnosťou Komplex od apríla 2018 rozšírila separovaný zber odpadov o ďalšiu zložku, a to o zber tetrapakových obalov. V obci na troch miestach sú umiestnené 1100 litrové zberné kontajnery oranžovej farby, do ktorého sa zberajú neznečistené obaly z džúsov, trvanlivého mlieka, smotany, vína a iných nápojov:

1. na parkovisku pred kultúrnym domom, 

2. oproti cintorína na verejnom parkovisku,                                                                        

3. v ulici Salibskej pri bývalom smetisku

Termíny zberu tetrapakových obalov v roku 2018:

Apríl - 17. týždeň
Máj – 21. týždeň
Jún – 25. týždeň
Júl – 29. týždeň
August – 35. týždeň
September – 39. týždeň
Október – 43. týždeň
November – 47. týždeň
December – 51. týždeň

Chráňme naše okolie a trieďme odpad! Za spoluprácu a účasť pri triedení odpadov ďakujeme!

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo