SK | HU

Zber vianočných stromčekov 14.1.2019

Oznamujeme občanom, že 14. januára 2019 sa uskutoční bezplatný zber  a odvoz vianočných stromčekov. Prosíme obyvateľov, aby vianočné stromčeky – očistené od ozdôb vyložili na ulicu na prístupné miesto deň pred odvozom.

Očistené vianočné stromčeky obyvatelia si môžu bezplatne aj zaniesť na zberný dvor v Tešedíkove.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo