SK | HU

Zber zeleného odpadu 2019

Oznamujeme  občanom, že 25. a 26. marca 2019, (pondelok, utorok) sa uskutoční veľký jarný zber zeleného odpadu.

Prosíme občanov, aby zelený odpad zo záhrad vyložili usporiadane deň pred odvozom na ulicu na prístupné miesto.

V prípade nadmerného množstva zeleného odpadu u jednej domácnosti  odvoz zeleného odpadu sa uskutoční po osobnom dohovore so zástupcom obce za primeranú cenu k množstvu zeleného odpadu.

Spaľovanie zeleného odpadu v obci je zakázané.

Zároveň Vám oznamujeme, že pravidelný dvojtýždňový zber zeleného odpadu odvozom kuka nádob určených na zelený odpad sa začína v 15. týždeň roka, t.j. 8. a 9. apríla 2019, v pondelok a v utorok.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo