SK | HU

Zber zeleného odpadu 5. a 6. novembra 2018

Oznamujeme  občanom, že 5. a 6. novembra  2018, (v pondelok a v utorok) sa uskutoční veľký jesenný zber zeleného odpadu.

Prosíme občanov, aby zelený odpad zo záhrad vyložili usporiadane do 4. novembra na ulicu na prístupné miesto.   

V prípade nadmerného množstva zeleného odpadu u jednej domácnosti  odvoz zeleného odpadu sa uskutoční po osobnom dohovore so zástupcom obce za primeranú cenu k množstvu zeleného odpadu. 

Spaľovanie zeleného odpadu v obci je zakázané.

Zároveň Vám oznamujeme, že posledný pravidelný dvojtýždňový zber zeleného odpadu odvozom kuka nádob určených na zelený odpad           sa uskutoční 19. a 20. novembra 2018, v pondelok a v utorok.    

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo