SK | HU

Zber zeleného odpadu 6. novembra 2017

Oznamujeme  občanom, že  6. novembra 2017 sa v našej obci uskutoční jesenný zber zeleného odpadu.  

Prosíme občanov, aby zelený odpad zo záhrad vyložili usporiadane, deň pred odvozom na ulicu na prístupné miesto.

Obec poskytuje bezplatný odvoz zeleného odpadu, ktorý neprekročí množstvo: 1 multikáru (max. 2 m3) odpadu u jednej domácnosti.

V prípade nadmerného množstva odpadu v jednej domácnosti, t.j. viac ako  1 multikára,   za odvoz zeleného odpadu treba platiť podľa množstva zeleného odpadu. 

Spaľovanie zeleného odpadu v obci je zakázané.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo