SK | HU

Zber zeleného odpadu od 23. apríla

Oznamujeme  občanom, že  od 23. apríla sa začína pravidelný zber zeleného odpadu odvozom kuka nádob, určených na zelený odpad.  Prvý zber sa uskutoční 23. a 24. apríla 2018 v pondelok a v utorok.    

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo