SK | HU

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP).

Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. 

 

Zisťovanie sa  uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019.

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo