SK | HU

Obecná knižnica


Vedúca: Alžbeta BorsányiováKnižnica
Adresa:
Žiharecká 860
925 82 Tešedíkovo
Mobil: +421 905 451015
Telefón: +412 31 7795314


Obecná knižnica sa nachádza v centre obce, v budove domu kultúry. Zriaďovateľom knižnice je: Obecný úrad Tešedíkovo. Verejná knižnica univerzálneho typu poskytuje knižnično-informačné služby. Vo fonde má viac ako 16.000 zväzkov kníh.

Na aktualizáciu a na doplňovanie knižničného fondu obecné zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce ročne schvaľuje 1.328,-EUR/40.000,-Sk/. Knižnica okrem toho využíva aj grantové programy Ministerstva kultúry SR.

Členské príspevky:Knižnica
mládež do 15 rokov 1,-EUR
stredoškoláci, vysokoškoláci 1,50 EUR
dôchodcovia 1,50 EUR
dospelí 2,-EUR
        

Otváracia doba

Otváracia doba    
Pondelok 14.00 - 17.00
Streda 14.00 - 18.00
Piatok 14.00 - 16.30
Sobota 8.00 - 12.00(štatistické ukazovatele knižnice: www.culture.gov.sk-MK SR)