SK | HU

ZŠ s VJM

Základná školaŠkola
s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa: 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Školská č. 974
925 82 Tešedíkovo

Riaditeľ ZŠ s VJM: Mgr. Lívia Jurásová

Zástupca:
Mgr.Lívia Kubičeková

Telefón: 031 77 95 416

Fax:
031 77 95 416

mail: tesedikovo.zsvjm@gmail.com

www: www.alapiskolapered.sk