SK | HU

Kultúrne pamiatky v obci

Kultúrne pamiatky

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, postavený v r. 1816-1820,vysvätený v r. 1820.Kostol Kostol v klasicistickom štýle-jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou bol postavený staviteľom Jurajom Schwartzom. Oltárový obraz zobrazuje sv. Jána Krstiteľa. Oltár aj krstiteľnica je dielom Bartolomeja Miniusa. Bočný oltár sedembolestnej Panny Márie pochádza z 19. stor. Pod ním je svätý hrob s plastikou mŕtveho Ježiša Krista. Bočný oltár Ježišovho srdca a Ružencovej Panny Márie je pseudogotický. Klenby zdobia fresky Vilmosa Takácsa. V lodi kostola je viacero nástenných svätých sôch. Na vnútorných stenách kostola je 14 zastávok Krížovej cesty. Pri vchode visí obraz zobrazujúci Pannu Máriu s dieťaťom, ktorý bol vyhotovený na pamiatku obetí cholerovej epidémie v roku 1866. Napravo pri vchode je pamätná tabuľa padlých v II. svetovej vojne. Kazateľnica z dreva je klasicistická, pochádza z čias stavby kostola. Organ kostola pochádza z roku 1824, jeho zhotoviteľom je Matej Vonberger. Zvony sú umiestnené vo veži kostola. Najväčší je starý zvon z roku 1921, stredný je rodinný zvon z roku 1921 a malý zvon pochádza z roku 1960.

Trojičný stĺp
Trojičný stĺp
Stojí pred rímskokatolíckom kostolom.Pochádza z roku 1857, dal ho postaviť Gábor Somogyi.

Cintorín – 14 zastavení Krížovej cesty /štácie/
Krížová cesta
Sú to samostatné stavby, ktoré dali postaviť rodiny z Tešedíkova. Sú v nich maľované jednotlivé zastávky Krížovej cesty.


Golgota – Kalvária
Kalvária
Stojí na konci Krížovej cesty pred kaplnkou. Na jeho vrchole sú tri kríže. V strede je kríž Ježiša Krista, po bokoch sú dvaja Lotri. Pod krížmi sú plastiky zobrazujúce Pannu Máriu a Máriu Magdalénu. Pred schodami na Golgotu je z jednej strany umiestnená socha Ježiša Krista a anjelov, na druhej strane stojí socha sv. Jozefa a Panny Márie. Golgotu postavili bratia Antal, János a Ágoston Kovácsovci v roku 1869.
Kaplnka Kalvárie
Kaplnka
Postavený v roku 1869. Jednoloďová kaplnka stojí za Golgotou v cintoríne. Fasádu kaplnky členia pseudogotické hrotité okná. Vo vnútri presbytérium s polygonálnym uzáverom oddeľuje od lode víťazný oblúk. Na chôre je menšie harmónium. Po stenách pseudogotického oltára Ježiša Krista sú plastiky sv. Antona a Panny Márie. Pod oltárom sa nachádzajú sochy sv. ľudovíta a sv. Terézie. V pravej časti predsiene stojí oltárik Panny Márie a na ľavo je plastika Ukrižovaného. Klenby kaplnky zdobia fresky, kt. v roku 1968 obnovil maliar Vilmos Kováts.

Božia muka s obrazom Sedembolestnej Panny Márie
Stojí pred vchodom do cintorína, postavená bola v 19. storočí.

Socha sv. Donáta
Sochu  dali postaviť Lénárd Szőke a Anna Kovács, vysvätená bola v roku 1939.

Socha sv. Jána Nepomuckého Svätý Ján Nepomucký
Socha bola pôvodne postavená pred Úverovým družstvom, dnes sa nachádza medzi rímskokatolíckom kostolom a farou, kde bola prenesená. Je dielom Bertalana Miniusa z roku 1821.
Zvonica
Zvonica
V ulici Nový rad stojí vysoká zvonica so železnou konštrukciou z koľajníc, vo vrchnej časti s jedným zvonom. Pod ňou je Božia muka, v nike ktorej je socha Panny Márie, dole je obraz Anjelského zjavenia z polovice 19. stor., pravdepodobne z roku 1884. Zvonicu, ktorú dal postaviť obyvateľ Tešedíkova  Mihály Tyúkos z vďaky za dobrú úrodu, nazvali Viedenským zvonom.Socha sv. Floriána
Svätý Florián
Stojí v ulici Široká v blízkosti požiarnej zbrojnice. Postaviť ju dal Péter Dobis v roku 1871.


Socha sv. Vendelína

Pochádza z r. 1915, nachádza sa na konci Salibskej ulici.


Evanjelická modlitebňa Modlitebňa E(AV)

Modlitebňa sa nachádza v ulici Širokej. Vznikla v 50-tych rokoch 20. storočia prestavbou nedokončeného rodinného domu. Je to jednoloďová strohá stavba štvorcového pôdorysu. Jej fasády členia iba odĺžn9kové okná s oblými vpadlinami.

Židovský cintorín
Židovský cintorín
Síce v roku 1980 bol zrušený, ale časti jeho náhrobkov z 19. A 20. stor. sú umiestnené v parku zriadenom na mieste cintorína.
Pamätník bitky pri Tešedíkove z roku 1849
Pamätník 1848
Pamätník v podobe obelisku dal postaviť v roku 1869 Spolok bratislavskej župy domobrancov na pamiatku padlých domobrancov. Aktívnym organizátorom jeho postavenia bol vtedajší notár obce Lajos Ürge, ktorý  sám bol príslušníkom revolučných vojsk. Pamätník stojí pri cintoríne.
Pamätník obetiam I. svetovej vojny
Pamätník obetiam 1. svetovej vojny
Pamätník stojí na hlavnom námestí v upravenom prostredí. Bol postavený v roku 1931. Je to dielo bratislavského sochára, Jána Macka.


Pamätník vysťahovaných a deportovaných
Pamätník deportovaným
Bol postavený v roku 1998, s kamennými kvádrami, názvami maďarských miest a obcí, kt. prisťahovalcov prijal medzi svojich občanov. Jeho autorom je mladý šaliansky sochár Ondrej Csillag.
Pamätník obetiam II. svetovej vojny
Pamätník obetiam 2. svetovej vojny
Bol postavený v roku 2002, stojí v cintoríne. Jeho autorom je šaliansky sochár Ondrej Csillag.