SK | HU

Členovia obecného zastupiteľstva

Ing. Gabriel Jurás1. okrsok
Ulica za cintorínom, Ulica 9.mája, Vásártér, Školská ulica, Lublin, Za železnicou
tel. 0918 585713
Mgr. Tímea Baranyai2. okrsok
Onča, Vnútorný majorkert, Železničná ulica, Nová osada
tel. 0905 365009  
 V
Zoltán Szabó3. okrsok
Vonkajší majorkert, Ružová ulica, Nová ulica
tel. 0918 145085
Alexander Mozoli, Ing.4. okrsok
Žihárecká ulica
tel. 0903 784321
 
Mgr. Ildikó Kőrösiová5. okrsok
Mládežnícka ulica, Široká ulica, Bikákó,
Nový rad
tel. 0908 468260

Ing. Zsolt Mészáros6. okrsok
Kunšág, Pažitná
tel. 0918 652872

Csaba Morvay7. okrsok
Salibská ulica, Dolná ulica
tel. 0905 751180

Richard Nagy8. okrsok
Malá ulica
tel. 0911 228001
 
František Borsányi9. okrsok
Cintorínska ulica, Hlavná ulica
tel. 0903 468706
 
Ing. Attila Zilizi
10. okrsok
Malý Pered, Močola
tel. 0908 581148

  Ladislav Darázs
11. okrsok
Sídlisko budúcnosť
   tel. 0948 598867
te