SK | HU

Mzdová účtáreň

Mzdová učtáreň, personalistika - Matilda SZABOVÁ

Tel:   031 7795411
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

- spracovanie mzdovej a personálnej agendy obce
- vybavuje žiadosti a podáva informácie k poskytovaniu služieb starostlivosti pre starých občanov a občanov ťažko zdravotne postihnutých – opatrovateľská služba
- znečisťovanie ovzdušia – prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania – oznámenie údajov podľa Zákona 401/1998 Z.z.