SK | HU

Sekretariát Obecného úradu

Sekretariát Obecného úradu

Gertrúda KOVÁCSOVÁ

tel.: 031/77 95 412

e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

 -vedie zápisnice o rokovaní obecného zastupiteľstva a iných dôležitých jednaní

-vedie evidenciu obyvateľstva s príslušnou dokumentáciou /prihlasovanie, odhlasovanie obyvateľov na trvalý a prechodný pobyt)

-vydáva povolenie na verejné akcie a podujatie

- zabezpečuje informácie o občanoch obce na základe dožiadaných štátnych orgánov

-vedie centrálny register došlej a odoslanej pošty OÚ

-zabezpečuje archiváciu písomností obecného úradu