SK | HU

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

RÓBERT CZIBULA
tel.: 031/77 95 411
e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

 -vykonáva činnosť na úseku prenesených kompetencií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku

-vykonáva činnosť na úseku pozemných komunikácií pri zabezpečovaní výkonu pôsobnosti spoločného stavebného úradu

-vykonáva štátnu správu na úseku ochrany prírody a krajiny

 

Stránkový deň

Streda: 7.30 – 17:00