SK | HU

ZMLUVY 2014

 

 Číslo Obchodný partner
Stiahnuť
Zverejnené
Účinnosť od
001 Mgr. Lilla Akerman nagy

19.02.2014
20.02.2014
002 Štefan Žitňák
19.02.2014
20.02.2014
003 Terézia Vargová
19.02.2014
20.02.2014
004 Alžbeta Pásztorová 19.02.2014 20.02.2014
005 Jozef Lelovics 19.02.2014 20.02.2014
006 Helena Borsányiová 19.02.2014 20.02.2014
007 Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny SR 19.02.2014 20.02.2014
008 BAUTECH PROJEKT s.r.o. 19.02.2014 20.02.2014
009 BAUTECH PROJEKT s.r.o. 19.02.2014 20.02.2014
010 Západoslavenská distribučná, a.s. 19.02.2014 20.02.2014
011 Štefan Balázs 25.02.2014 26.02.2014
012 Anna Chybová rod. Urbanová 27.03.2014 28.03.2014
013 SPEKO Šaľa s.r.o. 03.04.2014 04.04.2014
014 Peter Kuchrčík 03.04.2014 04.04.2014
015 Mónika Ziliziová 03.04.2014 04.04.2014
016 Pavel Cserkó 03.04.2014 04.04.2014
017 Mónika Ziliziová 03.04.2014 04.04.2014
018 Mgr. Monika Malá 03.04.2014 04.04.2014
019 Alžbeta Szabóová 03.04.2014 04.04.2014
020 SČK - miestny spolok Tešedíkovo 03.04.2014 04.04.2014
021 Lelovics Tichomír 03.04.2014 04.04.2014
022 Eszter Polgár 03.04.2014 04.04.2014
023 Rozália Ziliziová 03.04.2014 04.04.2014
024 Zoltán Zilizi 03.04.2014 04.04.2014
025 Elena Takácsová rod. Vicsápiová 11.05.2014 12.05.2014
026 Allianz 04.06.2014 05.06.2014
027 ZSE 04.06.2014 05.06.2014
028 Západoslovenská distribučná a.s. 04.06.2014 05.06.2014
029 Nautilus spol. s r.o. 04.06.2014 05.06.2014
030 Alexander Laczko - LA 04.06.2014 05.06.2014
031 Allianz 05.06.2014 06.06.2014
032 mpc 11.06.2014 12.06.2014
033 AUTHENTICA-Kultúra bez hraníc 11.03.2014 12.06.2014
034 PD Tvrdošovce 11.06.2014 12.06.2014
035 František Gál 11.06.2014 12.06.2014
036 RRA Šaľa 11.06.2014 12.06.2014
037 Adrián Barczi 12.06.2014 13.06.2014
038 Darázsová Terézia 12.06.2014 13.06.2014
039 Gabriela Kubovicsová 12.06.2014 13.06.2014
040 Štefan Sárkany 12.06.2014 13.06.2014
041 Anna Matejdesová 12.06.2014 13.06.2014
042 Margita Horváthová 12.06.2014 13.06.2014
043 Judita Tóthová 12.06.2014 13.06.2014
044 ing. Bianka Fitusová 12.06.2014 13.06.2014
045 Margita Horváthová 12.06.2014 13.06.2014
046 Mária Vargová 12.06.2014 13.06.2014
047 Irena Somogyiová 12.06.2014 13.06.2014
048 Zsolt Tanka 12.06.2014 13.06.2014
049 Kristián Krommel 12.06.2014 13.06.2014
050 Kristina Greiner 12.06.2014 13.06.2014
051 Mária Nagyová 12.06.2014 13.06.2014
052 PD Tvrdošovce 12.06.2014 13.06.2014
053 Mgr. Zoltán Kovács 12.06.2014 13.06.2014
054 Ladislav Kováč 12.06.2014 13.06.2014
055 Erazmus Lelovics 12.06.2014 13.06.2014
056 Žaneta Czaníková 12.06.2014 13.06.2014
057 Ervin Zilizi 12.06.2014 13.06.2014
058 Robert Horváth 12.06.2014 13.06.2014
059 Henrieta Szalócziová 12.06.2014 13.06.2014
060 Timea Balážová 12.06.2014 13.06.2014
061 Športový klub 12.06.2014 13.06.2014
062a Andrea Škropeková 12.06.2014 13.06.2014
062b AVA-stav s.r.o. 12.06.2014 13.06.2014
063 Štátny fond rozvoja bývania 22.06.2014 23.06.2014
064 Nitriansky samosprávny kraj 22.06.2014 23.06.2014
065 Dániel Kovács 22.06.2014 23.06.2014
066 Magor Magyarjai Hagyományőrző .... 23.07.2014 24.07.2014
067 Žaneta Rončeková 23.07.2014 24.07.2014
068 Magdaléna Vargová 23.07.2014 24.07.2014
069 Helena Fenciková 23.07.2014 24.07.2014
070 OPEN DOOR, s.r.o. 23.07.2014 24.07.2014
071 Ing. Michal Mederly - PARTER 23.07.2014 24.07.2014
072 Mgr. Monika malá 23.07.2014 24.07.2014
073 Pannon Guard International, s.r.o. 05.08.2014 06.08.2014
074 Úrad vlády Slovenskej republiky 02.09.2014 03.09.2014
075 Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR 02.09.2014 03.09.2014
076 Ladislav Vanko 02.09.2014 03.09.2014
077 Západoslovenská distribučná, a.s. 25.09.2014 26.09.2014
078 Eva Deáková 25.09.2014 26.09.2014
079 Mgr. Alexander Laczko 25.09.2014 26.09.2014
080 Mgr. Monika Malá 25.09.2014 26.09.2014
081 Alexander Laczko a Judit Laczko 25.09.2014 26.09.2014
082 Bautech Šaľa s.r.o. 25.09.2014 26.09.2014
083 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 26.09.2014 27.09.2014
084 Alžbeta Laczková 26.09.2014 27.09.2014
085 Vilma Borsányiová 26.09.2014 27.09.2014
086 Terézia Pásztorová 26.09.2014 27.09.2014
087 Michal Čontoš Ing. 26.09.2014 27.09.2014
088 Katarína Bencsíková 26.09.2014 27.09.2014
089 Helena Szabová 26.09.2014 27.09.2014
090 Anna Kőrösiová 26.09.2014 27.09.2014
091 Ladislav Vanko 26.09.2014 27.09.2014
092 Priska Vargová 26.09.2014 27.09.2014
093 Irena Fölösová 26.09.2014 27.09.2014
094 AVA-stav s.r.o. 26.09.2014 27.09.2014
095 Žófia Lelovicsová 26.09.2014 27.09.2014
096 Terézia Pappová 26.09.2014 27.09.2014
097 Irma Vanková 26.09.2014 27.09.2014
098 Gellért Varga 26.09.2014 27.09.2014
099 Margita Ziliziová 26.09.2014 27.09.2014
100 Beáta Szalayová 26.09.2014 27.09.2014
101 Katarína Ziliziová 26.09.2014 27.09.2014
102 Alžbeta Haizuková 26.09.2014 27.09.2014
103 Peter Kukučka 26.09.2014 27.09.2014
104 Alžbeta Borsányiová 26.09.2014 27.09.2014
105 Alžbeta Borsányiová 26.09.2014 27.09.2014
106 Mária Vanková 27.09.2014 28.09.2014
107 Marta Szarková 27.09.2014 28.09.2014
108 Viktor Mészáros   27.09.2014 28.09.2014
109 Juliana Tyúkosová    27.09.2014 28.09.2014
110 Aurélia Szarková   27.09.2014 28.09.2014
111 Mária Bajiová      27.09.2014 28.09.2014
112 Ladislav Pápai    27.09.2014 28.09.2014
113 Ján Horváth 27.09.2014 28.09.2014
114 Elena Kocsisová 27.09.2014 28.09.2014
115 Kozef Kovács 27.09.2014 28.09.2014
116 Dezider Szabó 27.09.2014 28.09.2014
117 Rozália Gergelyová 27.09.2014 28.09.2014
118 Zuzana Hezká 27.09.2014 28.09.2014
119 Alexander Darázs 27.09.2014 28.09.2014
120 Zuzana Mészárosová 27.09.2014 28.09.2014
121 Adrián Tanka 27.09.2014 28.09.2014
122 Štefan Kohút 27.09.2014 28.09.2014
123 Katarína Kováčová 27.09.2014 28.09.2014
124 Katarína Vanková 27.09.2014 28.09.2014
125 Róbert Fricsek 27.09.2014 28.09.2014
126 Róbert Fricsek 27.09.2014 28.09.2014
127 Rozália Gergelyová 27.09.2014 28.09.2014
128 Katarína Szekeresová 27.09.2014 28.09.2014
129 Etela Ziliziová 27.09.2014 28.09.2014
130 Július Horváth 27.09.2014 28.09.2014
131 Ladislav Udvaros 27.09.2014 28.09.2014
132 Magdaléna Somogyiová 27.09.2014 28.09.2014
133 Ferdinand Tyúkos 27.09.2014 28.09.2014
134 ZSE 02.10.2014 03.10.2014
135 Dezider Juhos 02.10.2014 03.10.2014
136 Mária Fölösová 02.10.2014 03.10.2014
137 Mária Fölösová 02.10.2014 03.10.2014
138 Magdaléna Szabóová 02.10.2014 03.10.2014
139 Magdaléna Szabóová 02.10.2014 03.10.2014
140 Matilda Borbélyová 02.10.2014 03.10.2014
141 Alžbeta Horváthová 02.10.2014 03.10.2014
142 Anna Danišová 02.10.2014 03.10.2014
143 Magda Horváthová 02.10.2014 03.10.2014
144 Dezider Juhos 02.10.2014 03.10.2014
145 Bautech Projekt s.r.o. 02.10.2014 03.10.2014
146 TEÁTRUM, o.z. 13.10.2014 14.10.2014
147 Milan Zuberec v zast. Ján Holp 13.10.2014 14.10.2014
148 MPC 13.10.2014 14.10.2014
149 Ing. Darina Palatická 13.10.2014 14.10.2014
150 Nikoleta Körösiová 13.10.2014 14.10.2014
151 Tomáš Szőke 13.10.2014 14.10.2014
152 Iveta Pálinkášová 13.10.2014 14.10.2014
153 Gejza Horváth 13.10.2014 14.10.2014
154 Margita Szabová 13.10.2014 14.10.2014
155 Árpád Mészáros 13.10.2014 14.10.2014
156 Ministerstvo životného prostredia SR 25.10.2014 26.10.2014
157 RONDIS s.r.o. 25.10.2014 26.10.2014
158 Hajnalka Takácsová 25.10.2014 26.10.2014
159 Alžbeta Kišová 3D-VIRTUALTOUR 25.10.2014 26.10.2014
160 Anežka Belokostolská 25.10.2014 26.10.2014
161 Karol Herencsár 25.10.2014 26.10.2014
162 Karol Herencsár 25.10.2014 26.10.2014
163 Priska Rácová 25.10.2014 26.10.2014
164 Juraj Tuška 25.10.2014 26.10.2014
165 Ministerstvo životného prostredia SR 30.10.2014 31.10.2014
166 SD Tešedíkovo zastúpené Restado s.r.o. 26.11.2014 27.11.2014
167 Alexander a Judit Laczko 02.12.2014 03.12.2014
168 Tomáš a Andrea Szőke 03.12.2014 04.12.2014
169 Allianz Slovenská poisťovňa 17.12.2014 18.12.2014
170 Západoslovenská distribučná 17.12.2014 18.12.2014
171 Matilda Szökeová 31.12.2014 01.01.2015
172 Lekáreň EZOTERIKA s.r.o. 31.12.2014 01.01.2015
173 Róbert Klučka 31.12.2014 01.01.2015
174 Jozef Varga 31.12.2014 01.01.2015
175 Karol Herencsár 31.12.2014 01.01.2015
176 Mária Majbová 31.12.2014 01.01.2015
177 František Borsányi - Fishmix s.r.o. 31.12.2014 01.01.2015
178 Anna Vargová 31.12.2014 01.01.2015
179 OATJK Šaľa (JUDr. Ľudovít Marinčák) 31.12.2014 01.01.2015
180 Hlatky Marian 31.12.2014 01.01.2015
181 Magdaléna Borsányiová 31.12.2014 01.01.2015
182 Tomáš Szutyányi 31.12.2014 01.01.2015
183 Rímskokatolícky farský úrad Tešedíkovo 31.12.2014 01.01.2015
184 Matilda Szökeová 31.12.2014 01.01.2015
185 Hlatky Marian 31.12.2014 01.01.2015
186 RRA Šaľa 31.12.2014 01.01.2015
187 ALLIANZ Slovenská poisťovňa 31.12.2014 01.01.2015
188 PD Tvrdošovce 20.01.2015 21.01.2015
189 MV SR - Okresný úrad Nitra 20.01.2015 21.01.2015
190 Tamás Fölös 20.01.2015 21.01.2015
191 Klaudia Hvězdová 20.01.2015 21.01.2015
192 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 20.01.2015 21.01.2015
193 Západoslovenská distribučná 20.01.2015 21.01.2015
194 CZ CZ Nitra s.r.o. 27.01.2015 28.01.2015
195 RRA Šaľa 27.01.2015 28.01.2015
196 Hydrocoop, spol. s r.o. 27.01.2015 28.01.2015
197 Tomáš Szutyányi 27.01.2015 28.01.2015
198 MUDr. Gabriel Tóth 27.01.2015 28.01.2015
199 Attila Tanka 27.01.2015 28.01.2015
200 Tomáš Jurík 27.01.2015 28.01.2015
201 Eva Šmátralová 27.01.2015 28.01.2015
202 Róbert Horváth 27.01.2015 28.01.2015
203 Miestna akčná skupina Csángó 27.01.2015 28.01.2015
204 Henrieta Szalócziová 27.01.2015 28.01.2015
205 Mária Majbová 27.01.2015 28.01.2015
206 Zoltán a Priska Fricsek 27.01.2015 28.01.2015
207 L-Petrol spol. s r.o. 28.01.2015 29.01.2015
208 L-Petrol spol. s r.o. 28.01.2015 29.01.2015
209 L-Petrol spol. s r.o. 28.01.2015 29.01.2015
210 Tomáš Kőrösi 28.01.2015 29.01.2015
211 Žaneta Czaníková 28.01.2015 29.01.2015
212 Zsolt Tanka 28.01.2015 29.01.2015
213 Erazmus Lelovics 28.01.2015 29.01.2015
214 Tímea Balázsová 28.01.2015 29.01.2015
215 Kristína Greiner 28.01.2015 29.01.2015
216 Eszter Polgár 28.01.2015 29.01.2015
217 Mgr. Zsolt Kovács 28.01.2015 29.01.2015
218 Gabriel Takács 28.01.2015 29.01.2015
219 Alexander Vankó 28.01.2015 29.01.2015
220 Marieta Mišíková 28.01.2015 29.01.2015
221 Štefan Sárkány 28.01.2015 29.01.2015
222 Žaneta Rončeková 28.01.2015 29.01.2015
223 Mária Vargová 28.01.2015 29.01.2015
224 Ladislav Mačali 28.01.2015 29.01.2015
225 Erik Varga 28.01.2015 29.01.2015
226 CZ CZ Nitra 28.01.2015 29.01.2015
227 Ildikó Ivancsíková 28.01.2015 29.01.2015
228 Július Vanko 28.01.2015 29.01.2015
229 Iveta Kružliaková 28.01.2015 29.01.2015
230 Kristián Krommel 28.01.2014 29.01.2015