SK | HU

Faktúry 2015 (001-500)

 

PREBIEHA ÚDRŽBA SYSTÉMU ÚDAJE SA DOPĹŇAJÚ DO TABUĽKY      

KL

Obchodný partner Predmet FA splatnosť Suma s DPH FA
001 ZSE elektrina 04.03.2015 -47,49
001 Sniežik potraviny 12.01.2015 70,87
002 Slovak Telekom telekomunikačné služby 19.01.2015 149,76
003 Slovak telekom telekomunikačné služby 19.01.2015 56,64
004 SAMNET zasielanie informácií 20.01.2015 32,86
005 ZSE elektrina 19.01.2015 315,42  
006 ZSE elektrina 19.01.2015 761,26  
007 ZSE elektrina 19.01.2015 183,66
008 Fritom Intenational spol. s r.o. predplatné Terra Hírujság 25.01.2015 302,50
009 ZSE elektrina 19.01.2015 -179,11
010 ZSE elektrina 19.01.2015 -9,82
011 ZSE elektrina 19.01.2015 131,72
012 ZSE elektrina 19.01.2015 102,07
013 ZSE elektrina 19.01.2015 2844,74
014 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 26.01.2015 32,69
015 Autoprofit s.r.o. servis vozidla 16.01.2015 266,09
016 INPROST spol. s r.o. tlačivá 21.01.2015 51,12
017 Fy. Dsrázs potraviny 24.01.2015 76,80
018 Projekt Market potraviny 21.01.2015 293,26
019 ARES spol. s r.o. časopis 02.02.2015 3,60
020 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 05.02.2015 248,46
021 Sniežik potraviny 27.01.2015 84,50
022 SPP zemný plyn 31.01.2015 6215,00
023 L-Petrol palivo 30.01.2015 413,57
024 Slovak Telekom telekomunikačné služby 09.02.2015 46,29
025 SITA Slovensko vrecia na separovaný zber 09.02.2015 366,91
026 CZ CZ Nitra oprava kamerového systému 05.02.2015 287,40
027 SPP zemný plyn 16.02.2015 6215,00
028 Elektra-MG servis VITODENS 12.02.2015 84,00
029 Mgr. Lilla Akerman Nagy top register, zverejnenie 04.02.2015 120,00
030 Adrian Tanka kamenivo 17.02.2015 81,00
031 Sniežik potraviny 06.02.2015 82,68
032 ZSE elektrina 16.02.2015 102,07
033 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 13.02.2015 43,70
034 ZSE elektrina 16.02.2015 315,42
035 ZSE elektrina 16.02.2015 2844,74
036 ZSE elektrina 16.02.2015 84,02
037 ZSE elektrina 16.02.2015 131,72
038 ZSE elektrina 16.02.2015 33,91
039 ZSE elektrina 16.02.2015 183,66
040 Verlag Dashofer online databáza 10.02.2015 351,36
041 Slovak Telekom telekomunikačné služby 17.02.2015 139,70
042 Slovak Telekom telekomunikačné služby 17.02.2015 48,65
043 L-Petrol palivo 15.02.2015 679,95
044 Messer plyn 19.02.2015 37,48
045 RRA Šaľa vypracovanie projektu 17.02.2015 500,00
046 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 17.02.2015 2713,43
047 Aquaservis pitná voda 12.02.2015 40,00
048 Slovnaft a.s. palivo 17.02.2015 62,55
049 Orange telekomunikačné služby 22.02.2015 136,37
050 ZVS vodné a stočné 23.02.2015 1506,21
051 HASMAT kontrola a oprava pož.vodovodov 23.02.2015 650,57
052 Slovanet telekomunikačné služby 23.02.2015 106,78
053 Ing.Ernest Hollósi vyhotovenie geometrického plánu 25.02.2015 260,00
054 MUDr. Imrich Fischer lekárske nálezy 26.02.2015 24,00
055 Fy. Darázs zelenina 24.02.2015 67,80
055b Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby   -12,73
056 WebCreators poplatok za doménu,webhosting 18.02.2015 81,50
057 PD Tvrdošovce ovocie, ovocná šťava 14.02.2015 16,80
058 Sniežik potraviny 20.02.2015 65,40
059 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 26.02.2015 252,16
060 Projekt Market potraviny 11.02.2015 296,69
061 KATONA-Business&Legal Cons. ekonomické poradenstvo 20.02.2015 342,00
062 KATONA-Advokátska kncelária právne služby 20.02.2015 90,00
063 Verlag Dashofer seminár 26.02.2015 198,00
064 L-Petrol spol. s r.o. palivo 02.03.2015 427,78
065 DT digital s.r.o. kancelárske potreby 18.02.2015 301,13
066 SOZA autorská odmena 04.03.2015 20,40
067 Slovnaft palivo 03.03.2015 68,21
068 Andrea Shop s.r.o. Mora KS 130 MW 06.03.2015 189,00
069 RRA Šaľa členský príspevok 2015 04.03.2015 165,97
070 Slovak Telekom telekomunikačné služby 09.03.2015 42,69
071 SPEKO Šaľa s.r.o. OO k.č. 20 01 08, vedenie ev.odp. 28.02.2015 19.20
072 Ladislav Lackó potraviny 13.03.2015 172,06
073 Ladislav Lackó potraviny 24.02.2015 208,33
074 Jetta CL s.r.o. pranie obrusov 14.02.2015 34,46
075 3MH s.r.o. servis plyn.kotlov 04.03.2015 195,94
076 TRANS-SOUND s.r.o. vystúpenie Hooligans, Korál 23.02.2015 5900,00
077 K&T mäso spol.s r.o. potraviny 12.03.2015 280,33
078 MUDr. Imrich Fischer zdravotné posudky 16.03.2015 12,00
079 INFRA Slovakia s.r.o. literatúra-škôlka 10.03.2015 91,95
080 L-Petrol palivo 15.03.2015 256,18
081 SPP zemný plyn 16.03.2015 6215,00
082 RRA Šaľa vypracovanie projektu 12.03.2015 300,00
083 KATONA - Advokátska kanc. právne služby 11.03.2015 90,00
084 KATONA-Business & Legal Co.
poradenstvo v oblasti školstva 14.03.2015 342,00
085 Slovnaft a.s. palivo 17.03.2015 38,00
086 ZSE elektrina 16.03.2015 17,97
087 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.03.2015 2434,60
088 SITA Slovensko a.s. vrecia na sep.zber 14.03.2015 283,14
089 Aquaservis pitná voda 12.03.2015 35,00
090 AUTOSERVIS Hučko pneuservis 17.03.205 29,06
091 SPEKO Šaľa vedenie evidencie odpadov 16.03.2015 16,00
092 ITAK s.r.o. spracovanie bezpečnostného projektu 26.02.2015 420,00
093 fy. Darázs zelenina 18.03.2015 63,00
094 Sniežik potraviny 06.03.2015 69,72
095 ZSE elektrina 16.03.2015 315,42
096 Projekt Market potraviny 04.03.2015 326,44
097 ZSE elektrina 16.03.2015 70,01
098 ZSE elektrina 16.03.2015 102,07
099 ZSE elektrina 16.03.2015 109,76
100 ZSE elektrina 16.03.2015 -47,49
101 ZSE elektrina 16.03.2015 153,05
102 KOODIS výberové konanie 25.03.2015 360,00
103 Slovanet telekomunikačné služby 23.03.2015 107,99
104 Orange telekomunikačné služby 22.03.2015 148,09
105 DATATRADE informačné služby 01.04.2015 28,60
106 Slovak Telekom telekomunikačné služby 17.03.2015 96,49
107 ZVS a.s. vodné a stočné 20.03.2015 1515,48
108 Messer plyn 19.03.2015 33,95
109 Slovak Telekom telekomunikačné služby 17.03.2015 56,65
110 RRA Šaľa program hosp.asoc.rozvoja obce 13.03.2015 900,00
111 Jozef Smrhola-Olymp reklamné predmety 19.03.2015 580,46
112 Andrea Shop s.r.o. Mora KS-130 25.03.2015 189,00
113 L-Petrol palivo 30.03.2015 716,08
114 M&L spol.s r.o. trubica neón 27.03.2015 40,46
115 Zilizi s.r.o. zapojenie sporákov 01.04.2015 58,59
116 K&T mäso s.r.o. potraviny 31.03.2015 247,92
117 Sniežik s.r.o. potraviny 24.03.2015 71,88
118 Projekt-Market potraviny 18.03.2015 207,38
119 Ladislav Lackó potraviny 23.03.2015 238,66
120 CZ CZ Nitra zabezpečovacie zariadenia 29.03.2015 23079,00
121 Slovnaft palivo 31.03.2015 53,80
122 Fy. Darázs potraviny 07.04.2015 67,20
123 Szilárd Takács-TAREX stavebné práce 12.03.2015 985,00
124 VoStin s.r.o. inžiniersko-geologický výskum 03.04.2015 1500,00
125 AVA-stav kompostáreň 11.04.2015 459999,00
126 Slovgram odmeny umelcom 10.04.2015 33,50
127 SITA Slovensko a.s. vrecia na sep.zber 06.04.2015 382,82
128 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 09.04.2015 72,43
129 JUDr. Jozef Czibula právne služby 07.04.2015 298,75
131 PRIMETIME Production s.r.o. elektroinštalačné práce 10.04.2015 180,00
132 Zilizi Ladislav oprava závlahy 14.04.2015 982,60
133 DT-Digital notebook 31.03.2015 439,00
134 FOCESA s.r.o. fotografie 05.04.2015 60,00
135 DT-Digital kancelárske potreby 07.04.2015 305,77
136 PRIMETIME Production s.r.o. oprava elektroinštalácie 10.04.2015 300,00

137

Ing.Ernest Hollósi-Real.a g.k. polohopisný a výškopisný plán 16.04.2015 220,00
138 L-Petrol palivo 15.04.2015 871,67
139 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.04.2015 4180,18
140 ZSE elektrina 15.04.2015 183,66
141 ZSE elektrina 15.04.2015 2844,74
142 ZSE elektrina 15.04.2015 315,42
143 Aquaservis pitná voda 14.04.2015 20,00
144 Vydavateľstvo "HELENA" GaŠa žurnál 02.05.2015 42,00
145 ZSE elektrina 15.04.2015 25,00
146 ZSE elektrina 15.04.2015 109,76
147 ZSE elektrina 15.04.2015 70,01
148 Messer plyn 23.04.2015 37,48
149 SPP plyn 15.04.2015 6223,00
150 Ing. Ernest Hollósi geometrický plán 16.04.2015 240,00
151 Szaly s.r.o. oprava kanc.techniky 13.04.2015 168,00
152 VIKTORIA-HÁMOR s.r.o. struna do kosačky 14.04.2015 178,20
153 Slovnaft a.s. palivo 17.04.2015 123,94
154 Lilium Aurum s.r.o. knihy 14.04.2015 97,30
155 Slovak Telekom telekomunikačné služby 17.04.2015 34,58
156 Slovak Telekom telekomunikačné služby 17.04.2015 112,10
157 Orange telekomunikačné služby 22.04.2015 148,64
158 Projekt Market potraviny 07.04.2015 280,97
159 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 16.04.2015 192,98
160 Sniežik s.r.o. potraviny 07.04.2015 139,42
161 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.04.2015 102,97
162 MUDr. Imrich Fischer posúdenie zdrav.stavu 22.04.2015 12,00
163 FriTom International s.r.o. zverejnenie výberového konania 21.04.2015 204,00
164 ZVS a.s. vodné a stočné 22.04.2015 1761,51
165 Autoservis Hučko pneuservis 22.04.2015 137,42
166 ZILIZI s.r.o. plyno- a vodoinštalatérske práce 24.04.2015 330,78
167 KOODIS spol. s r.o. výberové konanie 16,04.2015 360,00
168 KATONA-Advokátska kanc. právne služby 31.03.2015 90,00
169 KATONA-Business&Legal Cons. poradenstvo-školská samospráva 27.03.2015 350,00
170 Fantázia media s.r.o. inzercia 27.04.2015 84,00
171 ZVS vodné a stočné 27.04.2015 131,28
172 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 14.04.2015 19,20
173 Kristián Kováč - AKA 98 ozvučenie kulttúrnospol. akcie 02.05.2015 400,00
174 Projekt Market potraviny 22.04.2015 195,66
175 Sniežik s.r.o. potraviny 17.04.2015 82,68
176 Fy. Darázs potraviny 28.04.2015 54,00
177 K&T mäso potraviny 01.05.2015 193,31
178 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 05.05.2015 11508,07
179 JETTA CL s.r.o. pranie obrusov 14.03.2015 24,48
180 JETTA CL s.r.o. pranie obrusov 14.04.2015 16,32
181 DT-Digital notebook 17.04.2015 433,00
182 Ladislav Lackó potraviny 25.05.2015 296,15
183 PRIMETIME Production revízna správa budovy DSS 06.05.2015 1080,00
184 PRIMETIME Production oprava bleskozvodov DDS 24.05.2015 540,00
185 PRIMETIME Production revízia bleskozvodov DDS 24.04.2015 192,00
186 FORES s.r.o. oprava žalúzií 28.04.2015 370,40
187 L-Petrol palivo 30.04.2015 1032,52
188 PZ-CONSTRUCT s.r.o projektová dokumentácia 13.05.2015 1800,00
189 Autoprofit s.r.o. servis vozidla 04.05.2015 604,74
190 T-COM telekomunikačné služby 11.05.2015 67,18
191 Petit Press a.s. tlačoviny - 56,20
192 Ladislav Lacko potraviny 08.05.2015 176,53
193 Sniežik s.r.o. potraviny 05.05.2015 74,66
194 Fy. Darázs potraviny 12.05.2015 55,80
195 SITA Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 14.05.2015 222,77
196 Ing. Ernest Hollósi polohopisný a výškopisný plán 18.05.2015 260,00
197 Brimak s.r.o. stavebný materiál 19.05.2015 393,26
198 HASMAT oprava a kontrola has.prístrojov 19.05.2015 202,51
199 HASMAT oprava a kontrola has.prístrojov 19.05.2015 282,73
200 HASMAT oprava a kontrola has.prístrojov 19.05.2015 334,60
201 HASMAT oprava a kontrola has.prístrojov 19.05.2015 92,41
202 HASMAT oprava a kontrola has.prístrojov 19.05.2015 99,65
203 ZSE elektrina 18.05.2015 315,42
204 SPP zemný plyn 15.05.2015 6223,00
205 M&L elektroinštalačný materiál 13.05.2015 43,70
206 Meszi s.r.o. vysávač 20.05.2015 215,00
207 ZSE elektrina 18.05.2015 38,00
208 ZSE elektrina 18.05.2015 109,76
209 ZSE elektrina 18.05.2015 2844,74
210 ZSE elektrina 18.05.2015 183,66
211 ZSE elektrina 18.05.2015 84,02
212 KOODIS spol. s r.o. výberové konanie 18.05.2015 360,00
213 ZILIZI s.r.o. oprava ústredného kúrenia 20.05.2014 974,61
214 L-Petrol palivo 15.05.2015 690,65
215 Slovnaft a.s. palivo 18.05.2015 59,58
216 Projekt-Market potraviny 13.05.2015 259,90
217 ZSE elektrina 21.05.2015 202,90
218 FriTom International uverejnenie výzvy v novinách 20.05.2015 120,00
219 Katona-Advokátska kanc. právne služby 14.05.2015 90,00
220 Katona-Business&Legal Cons. poradenstvo 14.05.2015 350,00
221 ZVS vodné a stočné 25.05.2015 1705,79
222 Slovanet telekomunikačné služby 25.05.2015 88,03
223 Sniežik s.r.o. potraviny 14.05.2015 82,97
224 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 14.05.2015

223,07

225 T-Com telekomunikačné služby 18.05.2015

117,60

226 T-Com telekomunikačné služby 18.05.2015

34,58

227 Messer plyn 20.05.2015

36,30

228 Aquaservis pitná voda 12.05.2015

45,00

229 Mária Vargová práce s bagrom 20.05.2015

998,00

230 Orange telekomunikačné služby 22.05.2015

133,77

231 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 21.05.2015 7248,71
232 SPEKO Šaľa externý manažment 30.06.2015 5970,00
233 SPEKO Šaľa vedenie evidencie odpadov 14.05.2015 19,20
234 Peter Rybár oprava strechy 25.05.2015 960,00
235 TRANS-SOUND s.r.o. sprostredkovanie Hooligans, Korál 23.05.2015 8260,00
236 3Wslovakia s.r.o. licencia za softvér 01.06.2015 118,80
237 N.P.P.N. s.r.o. batéria 01.06.2015 102,00
238 EUREGInvestment podporná akcia a workshop 26.08.2015 2040,00
239 Juraj Blízik - MAXStudio dodanie pamätnej tabule 27.07.2015 432,00
240 Juraj Blízik - MAXStudio propagácia projektu 26.08.2015 240.00
241 Ing.Ernest Hollósi polohopisné a výškopisné zamerania 12.08.2015 2000,00
242 RESTADO s.r.o. stavebný dozor 27.06.2015 2343,60
243 AVA-stav s.r.o. zberný dvor 27.07.2015 200950,67
244 L-Petrol palivo 30.05.2015 964,83
245 Peter Takács stavebné práce 01.06.2015 300,00
246 Fy. Darázs zelenina 02.06.2015 84,60
247 K&T mäso spol. s. r.o. potraviny 28.05.2015 263,58
248 Hydrocoop spol. s r. o. projekt zachytenia a odvedenia d.v. 18.06.2015 15660,00
249 LA PARKET s.r.o. výroba a montáž pultu 03.06.2015 385,99
250 Lilium Aurum s.r.o. časopis Opus 02.06.2015 19,40
251 NOMILAND s.r.o. edukačná pomôcka 01.06.2015 490,00
252 NOMILAND s.r.o. náklady na distribúciu 01.06.2015 27,00
253 Sniežik s.r.o. potraviny 29.05.2015 81,53
254 Projekt Market potraviny 27.05.2015 184,90
255 Ladislav Lackó potraviny 25.05.2015 198,21
256 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 01.06.2015 63,02
257 Slovnaft a.s. palivo 01.06.2015 65,72
258 Telekom, a.s. telekomunikačné služby 09.06.2015 63,78
259 IVES Košice softvér 08.06.2015 168,74
260 L-Petrol palivo 15.06.2015 799,37
261 KOODIS spol. s r.o. výberové konanie 11.06.2015 360,00
262 SITA Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 14.06.2015 688,43
263 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 11.06.2015 45,32
264 INPROST s.r.o. obecné noviny 08.12.2014 135,20
265 Motor-Car Trnava s.r.o. servis vozidla Mercedes Axor 12.06.2015 736,89
266 SPP zemný plyn 15.06.2015 6223,00
267 ZILZI s.r.o. oprava kúrenia 17.06.2015 117,08
268 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 18.06.2015 286,87
269 Andódy František stolárske práce 15.06.2015 90,00
270 Sniežik s.r.o. potraviny 09.06.2015 100,82
271 ZSE elektrina 15.06.2015 70,01
272 ZSE elektrina 15.06.2015 315,42
273 najdrevo s.r.o. rezivo 12.06.2015 36,00
274 ZSE elektrina 15.06.2015 2815,78
275 ZSE elektrina 15.06.2015 183,66
276 ZSE elektrina 15.06.2015 131,72
277 ZSE elektrina 15.06.2015 30,00
278 Roland Laczko oprava kanalizácie a vodovodu 20.06.2015 985,00
279 ŠEVT, a.s. tlačivá 17.06.2015 14,00
280 ORANGE telekomunikačné služby 22.06.2015 138,52
281 Telekom telekomunikačné služby 18.06.2015 34,58
282 Ing. Norbert Szabó školenie BOZP 14.06.2015 204,00
283 ZSE elektrina 19.06.2015 254,14
284 KATONA-Advokátska kanc. právne služby 10.06.2015 90,00
285 KATONA-Business&Legal Co. poradenstvo 14.06.2015 360,00
286 Messer plyn 18.06.2015 37,48
287 Aquaservis pitná voda 10.06.2015 30,00
288 Talamon s.r.o. knihy 09.06.2015 324,33
289 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.06.2015 2860,86
290 ZVS a.s. vodné a stočné 22.06.2015 1541,39
291 Slovanet telekomunikačné služby 23.06.2015 87,04
292 JETTA CL s.r.o. pranie obrusov 14.05.2015 95,92
293 Projekt Market potraviny 10.06.2015 259,44
294 Telekom telekomunikačné služby 18.06.2015 113,33
295 Slovanet telekomunikačné služby 23.06.2015 54,85
296 SPEKO Šaľa vedenie evidencie odpadov 15.06.2015 19,20
297 CZ CZ Nitra s.r.o. kamerový systém 04.07.2015 8761,20
298 Centrum polygrafických sl. tlačivá 28.06.2015 36,20
299 Fy.Darázs potraviny 23.06.2015 60,00
300 AT design spol. s r.o. grafický návrh novín 25.06.2015 159,60
301 Jozef Smrhola-Olymp reklamné predmety 23.06.2015 880,68
302 L-Petrol palivo 30.06.2015 1053,39
303 Abiset s.r.o. softvér 22.06.2015 39,00
304 iToilets s.r.o. prenájom mobilných WC 30.06.2015 230,40
305 IToilets s.r.o. prenájom mobilných WC 30.06.2015 230,40
306 SPEKO Šaľa vypracovanie žiadosti 18.07.2015 500,00
307 Aquaservis pitná voda 29.06.2015 40,00
308 Slovnaft a.s. palivo 01.07.2015 59,51
309 Projekt Market potraviny 24.06.2015 249,62
310 Fy. Darázs potraviny 07.07.2015 60,00
311 Snežik potraviny 23.06.2015 87,05
312 Pannon Guard Security Int. strážna služba 26.06.2015 436,80
313 Dr.Josef Raabe Slovensko riadenie MŠ-ZD 16.07.2015 63,85
314 iToilets s.r.o. servis a prevádzka kabín 30.06.2015 68,40
315 M&L spol. s r.o. rozvádzač 09.07.2015 505,00
316 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 14.07.2015 115,07
317 Adrian Tanka 022 prírodný kameň 07.07.2015 20,40
318 SITA Slovensko vrecia na separovaný zber 03.07.2015 436,18
319 DT-Digital s.r.o. kancelárske potreby 01.07.2015 459,61
320 Darina Palatická auditorské overenie 09.07.2015 1500,00
321 T-Com telekomunikačné služby 09.07.2015 64,18
322 TEÁTRUM sz.p.t. Miss Amerika opereta 07.07.2015 1800,00
323 ZVS vodné a stočné 09.07.2015 25,92
324 Slovenská pošta a.s. tlačivá 03.08.2015 17,27
325 PANONIA s.r.o. Vitara elegance 10.07.2015 19400,00
326 Petit Press a.s. Uj Szó - 87,50
327 SPP zemný plyn 15.07.2015 6223,00
328 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 08.07.2015 303,58
329 Sniežik potraviny 07.07.2015 82,73
330 Ladislav Lackó potraviny 26.06.2015 131,95
331 Projekt Market potraviny 08.07.2015 154,22
332 ZSE elektrina 15.07.2015 2815,78
333 PEKO Šaľa vedenie evidencie odpadov 15.07.2015 19,20
334 M.a.s. Dolné Považie členský príspevok 13.07.2015 300,00
335 ZSE elektrina 15.07.2015 84,02
336 ZSE elektrina 15.07.2015 30,00
337 ZSE elektrina 15.07.2015 131,72
338 O-D-S s.r.o. oprava vozidla Mercedes 09.07.2015 4913,80
340 PRIMETIME Production s.r.o. elektroinštalačné práce 13.07.2015 265,20
341 L-Petrol palivo 15.07.2015 483,04
342 Adv.Kanc. JUDr. Czibula právna pomoc 14.07.2015 298,75
343 T-Com telekomunikačné služby 17.07.2015 34,78
344 STKO-N14 a.s. komunálny odpad 15.07.2015 4220,74
345 MESSER plyn 20.07.2015 36,30
346 SLOVNAFT a.s. palivo 17.07.2015 128,51
347 ZVS vodné a stočné 20.07.2015 2423,42
348 KATONA-Adv.kancelária právne služby 10.07.2015 90,00
349 KATONA-Business&Legal Cons. poradenstvo 14.07.2015 350,00
350 ZSE elektrina 15.07.2015 315,42
351 ZSE elektrina 15.07.2015 183,66
352 ZSE elektrina 21.07.2015 53,56
353 Aquaservis pitná voda 13.07.2015 15,00
..354 Orange telekomunikačné služby 22.07.2015 180,45
355 Jela Hložková - S.I.P. školenie 06.07.2015 15,00
356 T-Com telekomunikačné služby 17.07.2015 111,77
357 Talamon s.r.o. knihy 20.07.2015 149,95
358 ZSE elektrina 15.07.2015 761,26
359 Raabe Slovensko knihy 14.07.2015 136,50
360 Slovanet telekomunikačné služby 23.07.2015 115,91
361 Ing. Norbert Szabó pracovná zdravotná služba 23.07.2015 150,00
362 Fy. Darázs potraviny 21.07.2015 71,28
363 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 30.07.2015 283,92
364 MEVA-SK s.r.o. kuka nádoby 13.08.2015 37000,00
365 INSGRAF s.r.o. nábytok 29.07.2015 992,70
366 Projekt Market potraviny 22.07.2015 137,50
367 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 31.07.2015 40,46
368 Aquaservis pitná voda 30.07.2015 40,00
369 Slovklima Deimos servis klimatizácie 29.07.2015 612,00
370 ŠEVT a.s. tlačivá 29.07.2015 9,84
371 JETTA CL s.r.o. pranie obrusov 14.07.2015 23,52
372 L-Petrol palivo 30.07.2015 1217,81
373 fy.Darázs potraviny 04.08.2015 66,00
374 Ladislav Lackó potraviny 22.07.2015 226,21
375 Sniežik potraviny 28.07.2015 87,05
376 Priska Körösiová potraviny 06.08.2015 952,69
377 Slovnaft palivo 31.07.2015 61,44
378 Presstige s.r.o. LP Dub Liverno+mirelon+lišty 28.07.2015 706,95
379 Bioprodukt drvenie drevenej hmoty 13.08.2015 990,00
380 Bioprodukt drvenie drevenej hmoty 13.08.2015 990,00
381 Bioprodukt drvenie drevenej hmoty 13.08.2015 4860,00
382 T-Com telekomunikačné služby 10.08.2015 63,67
383 SPP zemný plyn 17.08.2015 6223,00
384 ZSE elektrina 17.08.2015 2815,78
385 ZSE elektrina 19.08.2015 183,77
386 Pannon Guard Security ochrana objektu 14.08.2015 10,76
387 Pannon Guard Security ochrana objektu 14.08.2015 420,00
388 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 17.08.2015 4898,95
389 ZSE elektrina 17.08.2015 315,42
390 ZSE elektrina 17.08.2015 70,01
391 ZSE elektrina 17.08.2015 131,72
392 ZSE elektrina 17.08.2015 30,00
393 ZSE Elektrina 17.08.2015 183,66
394 Sniežik potraviny 11.08.2015 129,14
395 Fy.Darázs potraviny 20.08.2015 66,60
396 Projekt-Market potraviny 05.08.2015 192,82
397 L-Petrol palivo 15.08.2015 572,51
398 dt-digital kancelárske potreby 14.08.2015 176,70
399 ZVS vodné a stočné 09.10.2015 -897,52
400 Speko Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 17.08.2015 19,20
401 Aquaservis pitná voda 14.08.2015 35,00
402 T-Com telekomunikačné služby 18.08.2015 111,77
403 T-Com telekomunikačné služby 18.08.2015 35,35
404 Slovnaft palivo 17.08.2015 1,39
405 Slovanet telekomunikačné služby 24.08.2015 85,80
406 Messer plyn 20.08.2015 37,48
407 Katona-Advokátska kanc. právne služby 11.08.2015 90,00
408 Katona-Business&Legal Cons. konzultácie 14.08.2015 350,00
409 Orange telekomunikačné služby 22.08.2015 135,99
411 Ing.Ernest Hollósi vyhotovenie geom.plánu 26.08.2015 280,00
412 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 20.08.2015 267,92
413 dt digital s.r.o. kancelárske potreby 21.08.2015 51,20
414 Zilizi s.r.o. oprava kotla ÚK 03.09.2015 475,67
415 Motor-Car Trnava oprava vozidla Mercedes 01.09.2015 356,18
416 SOZA verejné použitie hudobných diel 02.09.2015 80,40
417 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 01.09.2015 9590,06
418 Projekt-Market potraviny 19.08.2015 177,80
419 Sniežik potraviny 25.08.2015 70,34
420 Aquaservis pitná voda 31.08.2015 45,00
421 Ladislav Lackó potraviny 25.07.2015 39,98
422 Zilizi s.r.o. servis kotla ÚK 03.09.2015 481,33
423 L-Petrol s.r.o. palivo 30.08.2015 991,32
424 Ladislav Szarka prípravné a sekacie práce-vodovod 17.08.2015 984,50
425 Štefan Mészáros montážne práce 17.08.2015 500,00
426 Horváth Zoltán murárske práce 03.08.2015 675,00
427 Ladislav Lackó potraviny 28.08.2015 278,85
428 Fy. Darázs potraviny 08.09.2015 80,40
429 ZSE elektrina 16.9.2015 70,01
430 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.09.2015 4372,01
431 ZSE elektrina 16.09.2015 131,72
432 ZSE elektrina 16.09.2015 30,00
433 ZSE elektrina 16.09.2015 183,66
434 ZSE elektrina 16.09.2015 315,42
435 ZSE elektrina 16.09.2015 2815,78
436 SPP plyn 16.09.2015 6223,00
437 SITA Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 31.07.2015 490,00
438 Telekom telekomunikačné služby 09.09.2015 63,67
439 KATONA-Business&Legal Cons. poradenstvo 14.09.2015 340,00
440 KATONA-Advokátska kanc. právne služby 11.09.2015 90,00
441 L-Petrol s.r.o. palivo 15.09.2015 465,00
442 Javorčík Peter čalúnenie sedacej súpravy 25.09.2015 450,00
443 Sniežik s.r.o. potraviny 11.09.2015 147,86
444 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 11.09.2015 267,20
445 Projekt-Market potraviny 26.08.2018 22,80
446 Projekt-Market potraviny 10.09.2015 267,36
447 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.09.2015 82,39
448 Telekom telekomunikačné služby 18.09.2015 112,20
449 Aquaservis pitná voda 14.09.2015 10,00
450 Messer plyn 18.09.2015 37,48
451 ZSE elektrina 18.09.2015 245,24
452 Pannon Guard Security ochrana objektu 14.09.2015 420,00
453 Meszi s.r.o. hygienické potreby 24.09.2015 49,50
454 Telekom telekomunikačné služby 18.09.2015 34,58
455 ZVS vodné a stočné 22.09.2015 1677,93
456 Orange telekomunikačné služby 22.09.2015 359,57
457 CZ CZ Nitra s.r.o. kamerový systém 14.09.2015 418,56
458 RAABE vzdelávací materiál 14.09.2015 40,90
459 SITA Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 10.09.2015 614,48
460 EMI Sabinov, s.r.o. detský set-vankúšik a perinka 05.10.2015 750,00
461 3W Slovakia s.r.o. virtuálny cintorín 22.09.2015 620,18
462 L-Petrol palivo 24.09.2015 1101,68
463 JETTA CL s.r.o. pranie obrusov 14.08.2015 94,07
464 JETTA CL s.r.o. pranie obrusov 14.09.2015 8,98
465 SITA Slovensko a.s. vrecia na separovaný zber 30.09.2015 479,23
466 Peter Körösi-Unoca's postrek 07.10.2015 953,70
467 PZ-Construct s.r.o. projektová dokumentácia 26.09.2015 2000,00
468 K&T mäso spol.s r.o. potraviny 25.09.2015 347,89
469 Sniežik s.r.o potraviny 25.09.2015 79,13
470 Fy. Darázs potraviny 28.09.2015 61,20
471 Ladislav Lackó potraviny 25.09.2015 275,99
472 M&L s.r.o. elektroinštalačný materiál 14.10.2015 120,24
473 PRO-HAND s.r.o. pracovný odev 30.10.2015 676,35
474 Projekt Market potraviny 30.09.2015 219,72
475 Fy.Darázs potraviny 13.10.2015 86,40
476 JUDr. Jozef Czibula právna pomoc 07.10.2015 298,75
477 Telekom telekomunikačné služby 09.10.2015 63,67
478 SPP plyn 15.10.2015 6223,00
479 CZ CZ Nitra s.r.o. kamerový systém 09.10.2015 573,36
480 Peter Jurík - LISA prezentácia obce na inf.portáli 28.10.2015 27,88
481 ZSE elektrina 15.10.2015 183,66
482 ZSE elektrina 15.10.2015 84,02
483 ZSE elektrina 15.10.2015 315,42
484 ZSE elektrina 15.10.2015 2815,78
485 ZSE elektrina 15.10.2015 30,00
486 ZSE elektrina 15.10.2015 131,72
487 Messer plyn 20.10.2015 40,30
488 Pannon Guard Security ochrana objektu 14.10.2015 420,00
489 Orange telekomunikačné služby 22.10.2015 204,78
490 Aquaservis pitná voda 13.10.2015 20,00
491 Telekom telekomunikačné služby 19.10.2015 35,09
492 ZSE elektrina 19.10.2015 204,64
493 ZSE elektrina 19.10.2015 111,77
494 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.10.2015 2842,04
495 KATONA-Advokátska kanc. právne služby 14.10.2015 90,00
496 KATONA-Business&Legal Cons. poradenstvo 14.10.2015 350.00
497 RRA Šaľa vypracovanie správy a projektu 19.10.2015 1300,00
498 Profesionálny register s.r.o. reklamné služby 22.10.2015 240,00
499 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 16.10.2015 16,00
500 Presstige s.r.o. renovácia parkiet 20.10.2015 704,00