SK | HU

Faktúry 2015 (501-x)

501 Knihy-Molnár-Könyv knihy 26.10.2015 40,50
502 Knihy-Molnár-Könyv knihy 26.10.2015 405,06
503 Knihy-Molnár-Könyv knihy 26.10.2015 35,10
504 Ladislav Lackó potraviny 23.10.2015 275,68
505 EnviroAcoustics, s.r.o. hluková štúdia 01.11.2015 666,00
506 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.10.2015 88,25
507 Projekt Market potraviny 14.10.2015 163,68
508 Sniežik s.r.o. potraviny 09.10.2015 107,16
509 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 21.10.2015 286,09
510 ZVS vodné a stočné 22.10.2015 1857,52
511 Ing. Norbert Szabó služby BOZP 22.10.2015 220,00
512 Sovnaft a.s. palivo 19.10.2015 12,56
513 Key Seven s.r.o. asfaltovanie 07.11.2015 29025,00
514 TRANS-SOUND s.r.o. ozvučenie 30.06.2015 3120,00
515 Ladislav Lacko potraviny 24.10.2015 668,77
516 Miestna akčná skupina D.P. členské 02.11.2015 990,00
517 Slovnaft, a.s. palivo 02.11.2015 42,42
518 Projekt Market potraviny 28.11.2015 238,12
519 fy. Darázs potraviny 03.11.2015 66,60
520 Sniežik s.r.o. potraviny 30.10.2015 117,12
521 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 05.11.2015 288,59
522 PD Tvrdošovce Jablková šťava, jablká 15.10.2015 43,54
524 RAABE kniha 09.11.2015 40,90
525 T-Com telekomunikačné služby 09.11.2015 194,75
526 DT digital s.r.o. kancelárske potreby 06.11.2015 241,56
527 Autoservis Hučko pneuservis 10.11.2015 1113,53
528 MUDr. Imrich Fischer lekársky nález-posudok 11.11.2015 12,00
529 Zilizi s.r.o. oprava v MŠ 17.12.2015 3167
530 Zilizi s.r.o. inštalačný materiál 14.11.2015 557,10
531 Zilizi s.r.o. oprava v DSS 17.11.2015 60,40
532 Zilizi s.r.o. oprava plynového kotla 17.11.2015 92,25
533 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 16.11.2015 19,20
534 SPP zemný plyn 16.11.2015 6223,00
535 ZSE elektrina 16.11.2015 315,42
536 ZSE elektrina 16.11.2015 2815,78
537 ZSE elektrina 16.11.2015 30,00
538 ZSE elektrina 16.11.2015 131,72
539 ZSE elektrina 16.11.2015 84,02
540 ZSE elektrina 16.11.2015 183,66
541 KATONA-Business&Legal Cons. odborné poradenstvo 14.11.2015 342,00
542 KATONA-Advokátska kancelária právne služby 10.11.2015 90,00
543 Denisa Hricová-L-DEN Slovakia domček,lezecká stena 10.11.2015 2436,00
544 STKO-N14 a.s. komunálny odpad 16.11.2015 3902,17
545 Jetta CL s.r.o. pranie 14.10.2015 41,55
546 JUDr. Pálffyová Eva odmeny ex. 17.11.2015 41,39
547 JUDr. Pálffyová Eva odmeny ex. 17.11.2015 47,03
548 Slovnaft a.s. palivo 18.11.2015 41,55
549 Aquaservis pitná voda 11.11.2015 45,00
550 Orange telekomunikačné služby 22.11.2015 163,11
551 Pannon Guard Security ochrana objektu 14.11.2015 420,00
552 Pannon Guard Security ochrana objektu 14.11.2015 10,76
553 ZSE elektrina 18.11.2015 233,73
554 VAMONT, s.r.o. váha 20.11.2015 199,00
555 KEO, s.r.o. softvérová licencia 18.11.2015 237,04
556 Slovak Telekom telokomunikačné služby 18.11.2015 34,58
557 ZVS vodné a stočné 23.11.2015 1686,17
558 Slovak Telekom telekomunikačné služby 18.11.2015 114,66
559 Messer nájomné 19.11.2015 37,48
560 Ernest Doležal oprava el.vedenia 06.11.2015 985,00
561 Alexander Laczko plastové okná 17.11.2015 1100,00
563 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 25.11.2015 331,14
564 Waste transport a.s. vrecia na separovaný zber 17.11.2015 713,70
565 Zilizi s.r.o. oprava plynového kotla 20.11.2015 92,70
566 Nautilus spol. s r.o. oprava brehu Téglások 05.12.2015 9000,00
567 Sniežik s.r.o. potraviny 17.11.2015 92,95
568 Fy. Darázs potraviny 24.11.2015 72,00
569 Projekt Market potraviny 11.11.2015 87,00
570 ZSE elektrina 30.11.2015 -262,51
571 Milan Zuberec odborná prehliadka kotla 30.11.2015 824,00
572 KOODIS spol. s r.o. verejné obstarávanie 24.11.2015 895,50

574

Autoškola Deák školenie vodičov 01.12.2015 77,00

575

ShowPortal s.r.o. divadelné predstavenie 02.12.2015 200,00

576

PD Tvrdošovce ovocie 16.11.2015 45,90

577

MUDr. Imrich Fischer posudok 07.12.2015 12,00

578

MUDr. Imrich Fischer posudok 02.12.2015 12,00

579

Waste transport a.s. vrecia na separovaný zber 02.12.2015 378,61

580

Speko Šaľa s.r.o. vypracovanie fin.analýzy 30.11.2015 780,00
581 Slovnaft a.s. palivo 01.12.2015 39,19
582 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.11.2015 35,70
583 Peter Körösi - Unoca's záhr.potreby 24.11.2015 952,60
584 Slovak Telekom telekomunikačné služby 09.12.2015 63,67
585 Orange telekomunikačné služby 08.12.2015 1,80
586 Bioprodukt drvenie drevenej hmoty 30.11.2015 1350,00
587 Fy. Darázs potraviny 07.12.2015 62,40
588 Zilizi s.r.o. inštalatérske práce 08.12.2015 1252,03
589 Sniežik s.r.o. potraviny 01.12.2015 79,99
590 Peter Körösi - Unoca's záhradkárske potreby 08.12.2015 889,00
591 Petit Press a.s. tlačoviny - 89,50
593 Bc. László Hajdu - H+L2 inžinierska činnosť 20.11.2015 200,00
594 ZSE elektrina 18.12.2015 782,63
595 ZSE elektrina 17.12.2015 290,00
596 ZSE elektrina 17.12.2015 452,93
597 ZSE elektrina 17.12.2015 270,37
598 ORGECO spol. s r.o. dekor číslica 18.12.2015 125,86
599 Pannon Guard Security ochrana objektu 14.12.2015 444,00
600 Messer prenájom plyn.fľaše 18.12.2015 36,30
601 Aquaservis pitná voda 10.12.2015 25,00
602 Slovnaft a.s. palivo 17.12.2015 34,65
603 SPP zemný plyn 21.12.2015 339,74
604 DT-Digital kancelárske potreby 10.12.2015 149,80
605 STKO-N14 a.s. komunálny odpad 15.12.2015 2340,78
606 Adrian Tanka výkopové práce 14.12.2015 200,00
607 CZ CZ Nitra s.r.o. oprava kam.systému 09.12.2015 110,40
608 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 14.12.2015 55,87
609 Speko Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 14.12.2015 19,20
610 SPP zemný plyn 15.12.2015 6223,00
611 Orange telekomunikačné služby 22.12.2015 188,48
612 Slovak Telekom telekomunikačné služby 18.12.2015 35,71
613 Slovak Telekom telekomunikačné služby 18.12.2015 111,77
614 ZVS a.s. vodné a stočné 23.12.2015 1712,77
615 Projekt Market potraviny 02.12.2015 136,26
616 Projekt Market potraviny 26.11.2015 228,91
617 Ladislav Lackó potraviny 29.11.2015 208,20
618 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 10.12.2015 278,38
619 Sniežik s.r.o. potraviny 15.12.2015 85,51
620 MEVA-SK s.r.o. plastové kontajnery 28.12.2015 460,80
621 ATdesign spol. s r.o. grafický návrh novín 21.12.2015 159,60
622 PD Tvrdošovce ovocie 15.12.2015 56,12
623 ZSE elektrina 23.12.2015 258,42
624 ZSE elektrina 23.12.2015 273,95
625 INPROST spol. s r.o. tlačivá 18.12.2015 70,30
626 KATONA - Advokátska kanc. právne služby 14.12.2015 90,00
627 KATONA-Business&Legal C. daňové konzultácie 17.12.2015 350,00
628 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.12.2015 122,17
629 JETTA CL s.r.o. pranie obrusov 14.12.2015 30,05
630 GútaNet Plus s.r.o. servis PC 21.12.2015 350,00
631 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 30.12.2015 311,52
632 Projekt Market potraviny 16.12.2015 195,32
633 Ladislav Lackó potraviny 21.12.2015 219,21
634 Fy.Darázs potraviny 29.12.2015 124,80
635 Taktik knihy 30.12.2015 349,62
636 Zilizi s.r.o. inštalatérske práce 31.12.2015 674,95
637 SB WOOD s.r.o. knihy 12.11.2015 201,77
640 ZVS vodné a stočné 01.01.2016 6,96
641 Bautech projekt s.r.o. kanalizačná a vodovod.pr. 31.12.2015 14812,36
642 SPP zemný plyn 04.01.2016 88,24
643 Peter Körösi - Unoca's záhr.potreby 27.12.2015 978,50
644 Peter Körösi - Unoca's záhr.potreby 27.12.2015 669,00
645 Bautech projekt s.r.o. BD 12 b.j. 31.12.2015 8,48
646 Waste transport vrecia na separovaný zber 04.01.2016 491,87
647 Ing.František Hontvári znalecký posudok 31.12.2015 314,31
648 Ing.František Hontvári znalecký posudok 31.12.2015 260,92
649 Zilizi Ladislav oprava ÚK 31.12.2015 510,00
650 Zilizi Ladislav oprava ÚK 31.12.2015 1392,55
651 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 04.01.2016 88,20
652 SPP zemný plyn 04.01.2016 360,00
653 Sniežik potraviny 25.12.2015 145,81
654 Priska Körösiová potraviny 11.01.2016 235,48
655 Priska Körösiová potraviny 11.01.2016 182,00
656 COOP Jednota nákupné poukážky 06.01.2016 791,00
657 COOP Jednota nákupné poukážky 06.01.2016 224,00
658 Aquaservis pitná voda 04.01.2016 30,00
659 Slovak Telekom telekomunikačné služby 11.01.2016 63,67
660 JUDr. Jozef Czibula právna pomoc 07.01.2016 298,75
661 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 05.01.2016 19,20
662 STKO-N14 a.s. komunálny odpad 18.01.2016 2552,27
663 Pannon Guard Security Int. ochrana objektu 14.01.2016 420,00
664 Messer nájomné 21.01.2016 37,48
665 ZSE elektrina 20.01.2016 287,16
666 ZSE elektrina 20.01.2016 376,99
667 ZSE elektrina 20.01.2016 323,77
668 ZSE elektrina 20.01.2016 547,00
669 ZSE elektrina 20.01.2016 292,48
670 ZSE elektrina 20.01.2016 10,56
671 ZSE elektrina 20.01.2016 314,51
672 ZSE elektrina 20.01.2016 467,23
673 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 13.01.2016 136,78
674 Projekt Market potraviny 30.12.2015 226.42
675 Slovanet a.s. telekomunikačné sužby 25.01.2016 86,77
676 Katona adv.kanc. právne služby 14.01.2016 108,00
677 Katona-Business&Legal Cons. poradenstvo 21.01.2016 425,00
678 ZVS a.s. vodnö a sto4nö 28.01.2016 1885,00
679 Jetta CL s.r.o. pranie 14.01.2016 31,01
680 SPP plyn 22.01.2016 10884,98
681 PD Tvrdo3ovce ovocie 14.01.2016 19,65