SK | HU

Faktúry 2016 (500-X)

501 Projekt Market    
potraviny                         
05.10.2016 286,34
F
502 Fy. Darázs potraviny 11.10.2016 68,70 F
503 Advokátska kanc.JUDr. Jozef Czibula právne služby 07.10.2016 298,75 F
504 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.10.2016 3051,32 F
505 ZSE elektrina 17.10.2016 203,29 F
506 ZSE elektrina 17.10.2016 14,39 F
507 ZSE elektrina 17.10.2016 130,96 F
508 ZSE elektrina 17.10.2016 93,98 F
509 Pannon Guard Security Int.s.r.o. videopult 14.10.2016 423,59 F
510 SPP zemný plyn 17.10.2016 5,00 F
511 SPP zemný plyn 17.10.2016 7474,00 F
512 ZSE elektrina 17.10.2016 313,66 F
513 Juraj Varga poradenstvo v energetike 20.10.2016 200,00 F
514 ZSE elektrina 18.10.2016 363,53 F
515 ZSE elektrina 18.10.2016 377,47 F
516 ZSE elektrina 18.10.2016 262,16 F
517 ZSE elektrina 18.10.2016 193,06 F
518 ZSE elektrina 18.10.2016 392,90 F
519 ZSE elektrina 17.10.2016 1163,42 F
520 ZSE elektrina 19.10.2016 229,48 F
521 Aquamont betón 15.10.2016 1046,44 F
522 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.10.2016 125,34 F
523 Peter Jurík LISA reklamné služby 28,10,2016 27,88 F
524 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.10.2016 34,97 F
525 Slovnaft a.s. palivo 17.10.2016 35,80 F
526 MERCONTROL s.r.o. púzdro 20.10.2016 43,20 F
527 Speko Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 21.10.2016 16,27 F
528 Varox s.r.o. stavebné práce 31.10.2016 27870,05 F
529 Messer nájomné za zv.fľašu 20.10.2016 36,30 F
530 ZVS a.s. vodné a stočné 21.10.2016 145,00 F
531 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.10.2016 74,20 F
532 ZVS a.s. vodné a stočné 21.10.2016 2319,84 F
533 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 24.10.2016 77,66 F
534 M&L s.r.o. elektroinšt.materiál 28.10.2016 133,04 F
535 Katona adv.kancelária právne služby 24.10.2016 540,00 F
536 Ing. Norbert Szabó služby bezpečnostného technika 20.10.2016 220,00 F
537 O-D-S s.r.o. oprava vozidla Mercedes 19.10.2016 346,08 F
538 MERCONTROL s.r.o. meracie prístroje 31.10.2016 288,42 F
539 Lackó Ladislav potraviny 14.09.2016 244,74 F
540 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 19.10.2016 304,82 F
541 Fy. Darázs potraviny 25.10.2016 58,40 F
542 Sniežik s.r.o. potraviny 11.10.2016 80,76 F
543 REAL-K s.r.o. palivo 29.10.2016 602,65 F
544 Slovnaft a.s. palivo 31.10.2016 47,47 F
545 Aquaservis s.r.o. pitná voda 31.10.2016 60,00 F
546 JETTA CL s.r.o. pranie 14.10.2016 22,48 F
547 Bautech Šaľa s.r.o. spevnenie plochy pri cintoríne 31.10.2016 3551,76 F
548 PRIMETIME Production s.r.o. revízia elektroinštalácie 07.11.2016 1273,32 F
549 PRIMETIME Production s.r.o. oprava rozhlasu 07.11.2016 168,00 F
550 PRIMETIME Production s.r.o. revízia elektroinštalácie 07.11.2016 813,60 F
551 PRIMETIME Production s.r.o. revízia elektroinštalácie 07.11.2016 591,60 F
552 PRIMETIME Production s.r.o. oprava elektroinštalácie 07.11.2016 310,08 F
553 PD Tvrdošovce ovocie 17.10.2016 33,42 F
554 RAABE pedagogický diár 30.10.2016 18,40 F
555 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 09.11.2016 63,68 F
556 K&T mäso s.r.o. potraviny 03.11.2016 326,45 F
558 Projekt Market potraviny 26.10.2016 213,25 F
559 SPP zemný plyn 15.11.2016 7474,00 F
560 SPP zemný plyn 15.11.2016 5,00 F
561 RRA Šaľa vypracovanie projektu 10.11.2016 1000,00 F
562 Motor-Car Trnava oprava vozidla Mercedes 05.11.2016 491,05 F
563 DT digital s.r.o. kancelárske potreby 09.11.2016 355,54 F
564 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 18.11.2016 66,17 F
565 ZSE elektrina 16.11.2016 313,66 F
566 ZSE elektrina 16.11.2016 14,39 F
567 ZSE elektrina 16.11.2016 203,29 F
568 ZSE elektrina 16.11.2016 93,98 F
569 ZSE elektrina 16.11.2016 130,96 F
570 ZSE elektrina 16.11.2016 1163,42 F
571 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.11.2016 2987,46 F
572 Aquaservis pitná voda 14.11.2016 85,00 F
573 M&L spol. s r.o. elektroinšt.materiál 14.11.2016 19,54 F
574 Milan Nagy kovoobrábačské práce 07.11.2016 283,00 F
575 Sniežik s.r.o. potraviny 15.11.2016 98,21 F
576 Sniežik s.r.o. potraviny 07.11.2016 84,41 F
577 Fy.Darázs potraviny 22.11.2016 67,50 F
578 Ladislav Lackó potraviny 14.11.2016 125,66 F
579 Orange telekomunikačné služby 22.11.2016 79,78 F
580 Slovnaft a.s. palivo 18.11.2016 92,00 F
581 ZSE elektrina 21.11.2016 300,66 F
582 ZSE elektrina 21.11.2016 235,36 F
583 ZSE elektirna 21.11.2016 301,73 F
584 ZSE elektrina 21.11.2016 443,35 F
585 ZSE elektrina 21.11.2016 375,02 F
586 Messer nájomné za plyn.fľašu 18.11.2016 37,48 F
587 ZSE elektrina 18.11.2016 250,08 F
588 Slovak Telekom telekomunikačné služby 18.11.2016 34,58 F
589 Pannon Guard Security Int.s.r.o. videopult 14.11.2016 447,59 F
590 Slovak Telekom telekomunikačné služby 18.11.2016 125,68 F
591 ZVS a.s. vodné a stočné 22.11.2016 1673,07 F
592 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.11.2016 35,70 F
593 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.11.2016 42,24 F
594 Autoservis Hučko s.r.o. pneuservis 18.11.2016 205,24 F
595 HASMAT požiarny servis 22.11.2016 504,10 F
596 Zilizi s.r.o. oprava ÚK 23.11.2016 645,40 F
597 Zilizi s.r.o. oprava ÚK 23.11.2016 89,00 F
598 Zilizi s.r.o. oprava ÚK 23.11.2016 113,76 F
599 Zilizi s.r.o. oprava ÚK 23.11.2016 102,60 F
600 Zilizi s.r.o. spustenie kotla ÚK 23.11.2016 15,00 F
601 Meseszínpad BT predstavenie 18.10.2016 115000,00 HUF F
602 REAL-K s.r.o. palivo 14.11.2016 415,23 F
603 Regionálna správa a údržba ciest
Nitra
VDZ parkoviska 30.11.2016 420,00 F
604 JETTA CL s.r.o. pranie 14.11.2016 55,10 F
605 Bautech Šaľa s.r.o. výstavba chodníkov 02.12.2016 11846,44 F
606 PZ-CONSTRUCT s.r.o. novostavba 12 b.j. 24.11.2016 12600,00 F
607 PZ-CONSTRUCT s.r.o. projektová dokumentácia 28.11.2016 2340,00 F
608 Projekt Market potraviny 10.11.2016 187,62 F
609 REAL-K s.r.o. palivo 29.11.2016 987,76 F
610 NOMI-LAND s.r.o. knihy 29.11.2016 244,10 F
611 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky, servis ÚK 05.12.2016 528,00 F
612 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky, servis ÚK 05.12.2016 396,00 F
613 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky, servis ÚK 05.12.2016 396,00 F
614 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky, servis ÚK 05.12.2016 348.00 F
615 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky, servis ÚK 05.12.2016 276,00 F
616 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky, servis ÚK 05.12.2016 282,00 F
617 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky ÚK 05.12.2016 162,00 F
618 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky ÚK 05.12.2016 162,00 F
619 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky ÚK 05.12.2016 114,00 F
620 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky ÚK 05.12.2016 168,00 F
621 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky ÚK 05.12.2016 120,00 F
622 Zilizi s.r.o. odborné prehliadky ÚK 05.12.2016 72,00 F
623 KATONA-Advokátska kanc.s.r.o. právne služby 30.11.2016 540,00 F
624 Jozef Kovalčík dodávka LED ozdôb 09.12.2016 1466,00 F
625 Inprost s.r.o. tlačivá 30.11.2016 54,85 F
626 M&L spol. s r.o. elektroinšt.materiál 07.12.2016 44,51 F
627 Slovak Telekom telekomunikačné služby 09.12.2016 63,68 F
628 Projekt Market potraviny 30.11.2016 311,52 F
629 Ladislav lackó potraviny 14.11.2016 226,69 F
630 Sniežik s.r.o. potraviny 29.11.2016 105,77 F
631 REAL-K s.r.o. palivo 14.12.2016 384,66 F
632 PD Tvrdošovce ovocie 16.11.2016 42,46 F
633 L-Team s.r.o. elektromontážny materiál 05.12.2016 2129,76 F
634 MESZI s.r.o. chladnička 13.12.2016 239,00 F
635 SPP zemný plyn 15.12.2016 5,00 F
636 SPP zemný plyn 15.12.2016 7474,00 F
637 PRO-HAND s.r.o. obuv,odev 30.12.2016 819,46 F
638 Aquaservis pitná voda 13.12.2016 30,00 F
639 Pannon Guard Security Int.s.r.o. videopult 14.12.2016 428,51 F
640 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 14.12.2016 161,11 F
641 KEO s.r.o. softvér 12.12.2016 229,93 F
643 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.12.2016 4,50 F
644 Infrost s.r.o. Obecné noviny 08.12.2016 135,20 F
645 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.12.2016 80,23 F
646 Messer nájomné za plyn.fľašu 20.12.2016 36,30 F
647 Slovak telekom a.s. telekomunikačné služby 19.12.2016 34,58 F
648 ZSE elektrina 19.12.2016 300,98 F
649 ZSE elektrina 19.12.2016 277,91 F
650 ZSE elektrina 19,12,2016 315,73 F
651 ZSE elektrina 19.12.2016 311,30 F
652 ZSE elektrina 19.12.2016 477,54 F
653 ZSE elektrina 19.12.2016 385,07 F
654 ATdesign spol.s r.o. videozáznam XX.obecné dni 15.12.2016 420,00 F
655 Orange telekomunikačné služby 22.12.2016 188,84 F
656 Sniežik s.r.o. potraviny 13.12.2016 73,11 F
657 Fy.Darázs potraviny 13.12.2016 75,00 F
658 K&T mäso spol.s r.o. potraviny 13.12.2016 364,75 F
659 ZVS a.s. vodné a stočné 19.12.2016 1861,07 F
660 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 18.12.2016 3354,04 F
661 Petit Press a.s. Uj Szo   32,30 F
662 Slovak Telekom telekomunikačné služby 19.12.2016 125,96 F
663 Pro Solutions s.r.o. meterská škola-didakt.pom. 07.12.2016 191,53 F
664 Presstige s.r.o. oprava stolov a lavíc 14.12.2016 600,00 F
665 Speko Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 22.12.2016 46,85 F
666 Peter Kőrösi záhr.potreby 15.12.2016 963,00 F
667 Peter Kürösi záhr.potreby 15.12.2016 984,19 F
668 Darina Palatická auditorské overenie 21.12.2016 475,00 F
669 Jozef Smrhola - Olymp reklamné predmety 18.12.2016 548,86 F
670 Orgeco spol. s r.o. dekor.číslica 27.12.2016 74,10 F
671 ENES spol. s r.o. potreby pre škôlku 05.12.2016 499,45 F
672 Bioprodukt s.r.o. drvenie drevenej hmoty 28.12.2016 7776,00 F
673 Bioprodukt s.r.o. drvenie drevenej hmoty 22.12.2016 1056,00 F
674 Bioprodukt s.r.o. drvenie drevenej hmoty 22.12.2016 1056,00 F
675 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 29.12.2016 294,65 F
676 REAL-K s.r.o. palivo 29.12.2016 552,20 F
677 H-Style s.r.o.   20.12.2016 162,89 F
678 JETTA CL s.r.o. pranie 14.12.2016 33,88 F
679 Branislav Dvoriščák smažiaca panva 21.12.2016 990,00 F
680 Zilizi s.r.o. oprava plynového kotla 31.12.2016 102,60 F
681 AT design spol.s r.o. grafický návrh novín 29.12.2016 160,00 F
682 Nomiland s.r.o potreby pre MŠ 29.12.2016 207,00 F
683a Peter Kőrüsi záhradkárske potreby 05.01.2017 987,50 F
683b Nomiland s.r.o. potreby pre MŠ 29.12.2016 52,30 F
684 RAABE evaluácia v MŠ-ZD 19.01.2017 69,90 F
685 KATONA Advokátska kanc. právne služby 23.12.2016 540,00 F
686 Adrián Tanka výkopové a zemné práce 05.01.2017 1200,00 F
687 Adrián Tanka preprava zeminy 05.01.2017 800,00 F
688 ZVS a.s. vodné a stočné 03.01.2017 717,12 F
689 CZ CZ Nitra s.r.o. údržba kamerového systému 28.12.2016 708,12 F
690 Bc.László Hajdu H+L2 inžinierska činnosť 29.12.2016 297,26 F
691 M&L s.r.o. elektromateriál 05.01.2017 49,24 F
692 Bc.László Hajdu H+L2 inžinierska činnosť 29.12.2016 1044,45 F
693 Priska Kőrösiová potraviny 11.01.2017 133,00 F
694 Priska Kőrösiová potraviny 11.01.2017 164,22 F
695 ADC Media a.s. Tešedíkovské  noviny 02.01.2017 690,96 F
696 PD Tvrdošovce ovocie 15.12.2016 43,08 F
697 Slovnaft a.s. palivo 02.01.2017 91.57 F
698 Fy. Darázs zelenina 03.01.2017 69,60 F
699 Projekt Market potraviny 21.12.2016 342,68 F
700 Ladislav Lackó potraviny 29.12.2016 236,64 F
701 Sniežik s.r.o. potraviny 27.12.2017 116,23 F
702 Pannon Guard Security Int.s.r.o. stážna služba 14.01.2017 447,59 F
703 Július Buch-BUCH oprava ciest 10.01.2017 3360,00 F
704 Ing. Jozef Hurta Aquaservis pitná voda 04.01.2017 100,00 F
705 JUDr. Jozef Czibula právne služby 07.01.2017 298,75 F
706 REAL-K s.r.o. palivo 14.01.2017 359,60 F
707 ZSE elektrina 17.01.2017 716,35 F
708 Slovnaft a.s. palivo 17.01.2017 44,04 F
709 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.01.2017 3430,74 F
710 MESSER plyn, nájomné za fľašu 19.01.2017 37,48 F
711 Ing. Norbert Szabó služby BZP 14.01.2017 220,00 F
712 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.01.2017 44,26 F
713 ZSE elektrina 18.01.2017 319,66 F
714 SPP zemný plyn 21.01.2017 2734,30 F
715 ZSE elektrina 18.01.2017 232,53 F
716 ZSE elektrina 18.01.2017 378,53 F
717 ZSE elektrina 18.01.2017 312,53 F
718 ZSE elektrina 18.01.2017 521,68 F
719 ZSE elektrina 18.01.2017 406,52 F
720 ZSE elektrina 18.01.2017 293,31 F
721 ZSE elektrina 18.01.2017 155,92 F
722 ZVS a.s. vodné a stočné 26.01.2017 1453,02 F
723 SPP zemný plyn 25.01.2017 4,69 F
724 COOP Jednota Galanta nákupné poukážky 27.01.2017 1463,00 F
725 KATONA Advokátska kancelária právne služby 27.01.2017 540,00 F