SK | HU

Faktúry 2017 001-500

001 Orange a.s. 
telekomunikačné služby
22.01.2017
191,22
F
002 OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT noviny Terra 17.01.2017 500,00 F
003 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 19.01.2017 295,21 F
004 Fy. Darázs potraviny 23.01.2017 54,00 F
005 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.01.2017 35.70 F
006 Orange a.s. telekomunikačné služby 18.01.2017 125,47 F
007 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.01.2017 34,80 F
008 GútaNet Plus s.r.o. aktualizácia PC siete 16.01.2017 350,00 F
009 SAMNET ISS o.z. zasielanie informácií 19.01.2017 32,86 F
010 REAL-K s.r.o. palivo 29.01.2017 558,88 F
011 ZSE elektrina 25.01.2017 13,10 F
012 ZSE elektrina 25.01.2017 205,56 F
013 ZSE elektrina 25.01.2017 381,03 F
014 ZSE elektrina 25.01.2017 1299,97 F
015 ZSE elektrina 25.01.2017 139,40 F
016 ZSE elektrina 25.01.2017 127,39 F
017 ZSE elektrina 25.01.2017 696,06 F
018 Zilizi s.r.o. oprava plynového kotla 03.02.2017 36,00 F
019 Zilizi s.r.o. servis UK 03.02.2017 106,13 F
020 Mercontrol s.r.o. Zenner ETKD-M 03.02.2017 25,20 F
021 Slovnaft a.s. palivo 31.01.2017 58,80 F
022 Meszi s.r.o. elektroinšt.materiál 26.01.2017 22,96 F
023 SPP zemný plyn 26.01.2017 7613,00 F
024 SPP zemný plyn 26.01.2017 12,00 F
025 Regionálna poradenská spoločnosť a.s. vypracovanie projektu 07.02.2017 1800,00 F
026 Viliam Hausner - ARP výroba samolepiek 27.01.2017 432,00 F
027 MUDr. Imrich Fischer zdravotný posudok 07.02.2017 12,00 F
028 SPEKO Šaľa vedenie evidencie odpadov 14.01.2017 59,28 F
029 REAL-K s.r.o. palivo 14.02.2017 345,30 F
030 Walters Kluwer s.r.o. záverečný účet obce 13.02.2017 14,20 F
031 Zilizi s.r.o. oprava ÚK 14.02.2017 175,00 F
032 Zilizi s.r.o. oprava ÚK 14.02.2017 95,00 F
033 Zilizi s.r.o. oprava ÚK 14.02.2017 120,00 F
034 DT digital s.r.o. kancelárske potrebyy 07.02.2017 202,16 F
035 L-Team s.r.o. elektromontážny materiál 10.02.2017 1705,68 F
036 Projekt Market s.r.o. potraviny 25.01.2017 54,72 F
037 Projekt Market s.r.o. potraviny 18.01.2017 270,30 F
038 Fy. Darázs potraviny 06.02.2017 86,40 F
039 Sniežik s.r.o. potraviny 24.01.2017 93,50 F
040 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 07.02.2017 279,20 F
041 MERCONTROL s.r.o. PoluCom E 07.02.2017 63,60 F
042 Jetta CL s.r.o. pranie 14.02.2017 50,52 F
043 Jetta CL s.r.o. pranie 14.01.2017 70,62 F
044 META-GAS spol. s r.o. inštalačný materiál 11.02.2017 292,42 F
045 Ing. Ákos Szabó HWGS projektová dokumentácia 20.02.2017 120,00 F
046 Autoprofit s.r.o. servis vozidla 06.02.2017 940,94 F
047 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 14.02.2017 89,04 F
048 ZSE elektrina 15.02.2017 1299,97 F
049 ZSE elektrina 15.02.2017 205,56 F
050 ZSE elektrina 15.02.2017 381,03 F
051 ZSE elektrina 15.02.2017 127,39 F
052 ZSE elektrina 15.02.2017 13,10 F
053 ZSE elektrina 15.02.2017 139,40 F
054 Zilizi s.r.o. oprava ÚK 20.02.2017 25,00 F
055 WebCreators s.r.o. poplatok za doménu 17.02.2017 81,48 F
056 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.02.2017 188,42 F
057 NOMILAND s.r.o. tlačivá 16.02.2017 52,00 F
058 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.02.2017 2251,37 F
059 Pannon Guard Security Int. s.r.o. strážna služba 14.02.2017 423,59 F
060 National Pen perá ASAP 147,49 F
061 Messer plyn, nájomné za fľašu 17.02.2017 38,96 F
062 Ing. Jozef Hurta - Aquaservis pitná voda 14.02.2017 45,00 F
063 SPP zemný plyn 15.02.2017 12,00 F
064 SPP zemný plyn 15.02.2017 7813,00 F
065 ZSE elektrina 16.02.2017 451,75 F
066 ZSE elektrina 16.02.2017 362,12 F
067 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 28.02.2017 34,60 F
068 ZSE elektrina 16.02.2017 292,32 F
069 ZSE elektrina 16.02.2017 329,95 F
070 ZSE elektrina 16.02.2017 303,54 F
071 ZSE elektrina 17.02.2017 912,02 F
072 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 20.02.2017 125,26 F
073 ZVS a.s. vodné a stočné 21.02.2017 2244,28 F
074 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 24.02.2017 313,60 F
075 Sniežik s.r.o. potraviny 07.02.2017 92,32 F
076 KOODIS spol. s r.o. zabezpečenie verejnej súťaže 22.02.2017 1980,00 F
077 Projekt Market potraviny 08.02.2017 189,62 F
078 Slovnaft a.s. palivo 17.02.2017 47,72 F
080 SOZA autorská odmena 21.02.2017 20,40 F
081 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.02.2017 74,76 F
082 Profesionálny register reklamné služby 17.02.2017 240,00 F
083 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 21.02.2017 45,84 F
084a Regionálna správa a údržba ciest Nitra posypový materiál 25.02.2017 58,80 F
084b KATONA-Advokátska kancelária s.r.o. právne služby 15.02.2017 540,00 F
085 REAL-K s.r.o. palivo 01.03.2017 386,75 F
086 OPEN DOOR s.r.o. vypracovanie žiadosti EF 28.02.2017 1188,00 F
087 M&L spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 01.03.2017 32,10 F
088 Fy.Darázs zelenina 28.02.2017 86,40 F
089 Ladislav Lackó potraviny 14.02.2017 342,42 F
090 Sniežik s.r.o. potraviny 21.02.2017 114,83 F
091 Bc. László Hajdu H+L2 inžinierska činnosť 28.02.2017 323,36 F
092 REAL-K s.r.o. palivo 14.03.2017 427,33 F
093 Darázsvin s.r.o. reklamné predmety 13.03.2017 115,20 F
094 VOMA-VZ s.r.o. inžinierska činnosť 09.03.2017 1200,00 F
095 MERCONTROL s.r.o. Polucom Qp oprava a overenie 09.03.2017 63,60 F
096 Sniežik s.r.o. potraviny 07.03.2017 75,24 F
097 Projekt Market potraviny 01.03.2017 224,14 F
098 Fy.Darázs zemiaky 14.03.2017 54,00 F
099 BRIMAK s.r.o. sociálne zariadenia-WC,umývadlá 15.03.2017 1072,14 F
100 SPP zemný plyn 13.03.2017 345,74 F
101 SPP zemný plyn 15.03.2017 12,00 F
102 MUDr. Imrich FISCHER lekársky posudok 16.03.2017 12,00 F
103 SPP zemný plyn 15.03.2017 7613,00 F
104 STKO-N14 a.s. komunálny odpad 15.03.2017 2431,76 F
105 ZSE elektrina 15.03.2017 127,39 F
106 ZSE elektrina 15.03.2017 139,40 F
107 ZSE elektrina 15.03.2017 13010 F
108 ZSE elektrina 15.03.2017 205,56 F
109 ZSE elektrina 15.03.2017 381,03 F
110 Kováč Anton písací stroj-oprava 16.03.2017 28,50 F
111 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 16.03.2017 41,38 F
112 Aquaservis pitná voda 13.03.2017 90,00 F
113 ZSE elektrina 15.03.2017 1299,97 F
114 L-TEAM s.r.o. elektromontážny materiál 14.03.2017 2373,12 F
115 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 28.03.2017 132,20 F
116 Pannon Guard Secrity Int. s.r.o. videopult 14.03.2017 447,59 F
117 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 20.03.2017 132,20 F
118 MESSER nájomné za plyn.fľašu 20.03.2017 35,29 F
119 Slovnaft a.s. palivo 17.03.2017 1,39 F
120 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.03.2017 188,08 F
121 MUDr. Imrich Fischer lekárska správa 27.03.2017 12,00 F
122 Viliam Hausner-ARP samolepky 27.03.2017 270,00 F
123 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.03.2017 67,58 F
124 DT-Digital s.r.o. kancelárske potreby 17.03.2017 455,80 F
125 Ing. Lívia Porubská-STING vypracovanie projektu 15.03.2017 343,00 F
126 ZSE elektrina 24.03.2017 354,85 F
127 ZSE elektrina 24.03.2017 732,58 F
128 ZSE elektrina 24.03.2017 253,09 F
129 ZSE elektrina 24.03.2017 297,25 F
130 ZSE elektrina 24.03.2017 13,38 F
131 ZSE elektrina 24.03.2017 290,34 F
132 ZSE elektrina 24.03.2017 318,42 F
133 Centrum polygrafických služieb tlačivá 08.04.2017 12,96 F
134 Fy.Darázs zelenina 27.03.2017 66,00 F
135 Ladislav Lackó potraviny 14.03.2017 212,66 F
136 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 17.03.2017 337,30 F
137 REAL-K s.r.o. palivo 29.03.2017 517,01 F
138 Jozef Smrhola-OLYMP reklamné predmety 23.03.2017 211,90 F
139 ŠEVT a.s. tlačivá 24.03.2017 21,00 F
140 HASMAT kontrola hydrantov 29.03.2017 551,14 F
141 PZ-CONSTRUCT s.r.o. aktualizácia PD 29.03.2017 2400,00 F
142 ZVS a.s. vodné a stočné 24.03.2017 1729,53 F
143 KATONA - Advokátska kanc.s.r.o. právne služby 22.03.2017 540,00 F
144 Bautech Šaľa s.r.o. oprava spevnenej plochy 31.03.2017 1549,04 F
145 Szaly, s.r.o. servis kanc.techniky 04.04.2017 58,80 F
146 MUDr. Imrich Fischer lekárska správa 11.04.2017 12,00 F
147 Viliam Hausner - ARP kovová tabuľka 10.04.2017 21,90 F
148 Projekt Market potraviny 22.03.2017 252,95 F
149 K&T mäso s.r.o. potraviny 07.04.2017 244,03 F
150 MERCONTROL s.r.o. PoluCom - servis 07.04.2017 63,60 F
151 Slovgram odmeny umelcom 12.04.2017 38,50 F
152 MERCONTROL s.r.o. PoluCom - servis 06.04.2017 660,00 F
153 K&T mäso s.r.o. potraviny 24,11,2016 315,02 F
154 SLOVGRAM odmeny umelcom 12.04.2017 38,50 F
155 Ing. František Hontvári znalecký posudok 17.04.2017 327,22 F
156 Mirkom s.r.o. mrazené potraviny 12.04.2017 97,92 F
157 Projekt Market potraviny 29.03.2017 93,12 F
158 Meszi s.r.o. servítky, toal.papier 31.03.2017 17,20 F
159 Autoservis Hučko služby pneuservisu 07.04.2017 151,10 F
160 ZVS a.s. vodné a stočné 11.04.2017 4,38 F
161 REAL-K s.r.o. palivo 14.04.2017 628,48 F
162 RAABE Slovensko tlačivá-knihy 24.04.2017 70,45 F
163 Zilizi s.r.o. oprava kotla ÚK 18.04.2017 630,20 F
164 JUDr. Jozef Czibula právna pomoc 07.04.2017 298,75 F
165 SPP zemný plyn 18.04.2017 12,00 F
166 SPP zemný plyn 18.04.2017 7613,00 F
167 L-Team s.r.o. elektromontážny materiál 14.04.2017 1557,36 F
168 STKO-N14 a.s. komunálny odpad 17.04.2017 3225,13 F
169 Pannon Guard Security Int.s.r.o videopult 14.04.2017 423,99 F
170 Ing Norbert Szabó služby bezpečnostného technika 16.04.2017 220,00 F
171 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.04.2017 135,05 F
172 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.04.2017 44,59 F
173 ZSE elektrina 18.04.2017 198,55 F
174 ORANGE a.s. telekomunikačné služby 22.04.2017 189,21 F
175 ZSE elektrina 18.04.2017 346,83 F
176 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 18.04.2017 74,64 F
177 DT-Digital kancelársky materiál 17.04.2017 244,00 F
178 MESSER nájomné za plynovú fľašu 20.04.2017 38,96 F
179 ZSE elektrina 18.04.2017 104,08 F
180 ZSE elektrina 18.04.2017 133,63 F
181 ZSE elektrina 18.04.2017 12,90 F
182 ZSE elektrina 18.04.2017 1305,11 F
183 ZSE elektrina 19.04.2017 258,81 F
184 Aquaservis pitná voda 12.04.2017 45,00 F
185 Projekt Market potraviny 12.04.2017 264,30 F
186 Fy. Darázs potraviny 18.04.2017 79,68 F
187 MERCONTROL s.r.o. Polucom-oprava 25.04.2017 424,20 F
188 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 24.04.2017 79,70 F
189 ZSE elektrina 19.04.2017 338,72 F
190 ZSE elektrina 19.04.2017 239,50 F
191 ZSE elektrina 19.04.2017 258,50 F
192 ZSE elektrina 19.04.2017 245,82 F
193 ZSE elektrina 19.04.2017 307,14 F
194 Darázsvin reklamné predmety 14.04.2017 144,00 F
195 ZVS a.s. vodné a stočné 24.04.2017 1786,17 F
196 Petit Press a.s. tlač - 59,60 F
197 KATONA -Advokátska kanc. s.r.o. právne služby 21.04.2017 540,00 F
198 REAL-2017K s.r.o. palivo 29.04.2017 403,05 F
199 Ing.Ernest Hollósi-R.a g. kancelária geometrický plán 03.05.2017 600,00 F
200 Vega-Takáč s.r.o. kazeta na medailu 02.06.2017 544,50 F
201 Bautech Šaľa s.r.o. amfiteáter 30.04.2017 11719,71 F
202 Aquamont betón 03.05.2017 293,00 F
203 K&T Mäso spol. s r.o. potraviny 26.04.2017 286,09 F
204 MIRKOM potraviny 26.04.2017 124,85 F
205 Slovnaft a.s. palivo 02.05.2017 46,57 F
206 Aquaservis pitná voda 27.04.2017 60,00 F
207 Regionálna poradenská spoločnosť vypracovanie projektu 09.05.2017 900,00 F
208 Ing. Darina Palatická auditorské overenie 04.05.2017 1300,00 F
209 Zilizi s.r.o. oprava plynového kotla 09.05.2017 80,00 F
210 Horizont a Al spol. s r.o. dopravné značky 09.05.2017 134,64 F
211 Ing Ernest Hollósi geometrický plán 03.05.2017 840,00 F
212 Jetta CL s.r.o. pranie obrusov 14.03.2017 36,10 F
213 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 05.05.2017 34,16 F
214 Peter Kőrösi - UNOCA"S záhr.potreby 17.06.2017 965,40 F
215 REAL-K palivo 14.05.2017 591,08 F
216 ENES spol.s r.o. výbava pre škôlky 02.05.2017 442,88 F
217 Ladislav Lackó potraviny 14.04.2017 182,25 F
218 Fy.Darázs potraviny 09.05.2017 88,80 F
219 Mirkom s.r.o. potraviny 12.05.2017 109,02 F
220 DT-DIGITAL kancelárske potreby 04.05.2017 87,00 F
221 STKON-14 a.s. komunálny odpad 16.05.2017 3169,14 F
222 ZSE elektrina 16.05.2017 1305,11 F
223 SPP zemný plyn 15.05.2017 7613,00 F
224 SPP zemný plyn 15.05.2017 12,00 F
225 ZSE elektrina 16.05.2017 346,83 F
226 KATONA Advokátska kanc. právne služby 11.05.2017 540,00 F
227 ZSE elektrina 16.05.2017 165,45 F
228 ZSE elektrina 16.05.2017 12,90 F
229 ZSE elektrina 16.05.2017 133,63 F
230 ZSE elektrina 16.05.2017 124,90 F
231 Pannon Guard Security Int. video pult 14.05.2017 423,59 F
232 M&L spol.s r.o. elektroinštalačný materiál 12.05.2017 116,06 F
233 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 17.05.2017 52,46 F
234 3W Slovakia s.r.o. softvérová licencia 22.05.2017 118,80 F
235 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.05.2017 190,67 F
236 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.05.2017 59,29 F
237 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.05.2017 137,41 F
238 Aquaservis pitná voda 12.05.2017 30,00 F
239 Presstige, s.r.o. brúsny papier, Diava 16.05.2017 170,14 F
240 Zilizi s.r.o. oprava plynového kotla 22.05.2017 20,00 F
241 Autoprofit servis auta 06.05.2017 203,47 F
242 Adrián Tanka práce bagrom 25.05.2017 1200,00 F
243 Adrián tanka drvený kameň 25.05.2017 475,00 F
244 Slavanet a.s. tlekomunikačné služby 23.05.2017 71,30 F
245 Branislav Turan náučná literatúra 15.05.2017 65,40 F
246 MESSER nájomné za fľašu 19.05.2017 34,74 F
247 Slovnaft a.s. palivo 17.05.2017 42,42 F
248 Geo-Komárno s.r.o. vypracovanie posudku 23.05.2017 552,00 F
249 Talamon, s.r.o. knihy 23.05.2017 438,19 F
250 Jozef Smrhola-Olymp reklamné predmety 19.05.2017 1761,46 F
251 ZSE elektrina 17.05.2017 266,22 F
252 ZSE elektrina 17.05.2017 272,62 F
253 ZSE elektrina 18.05.2017 242,90 F
254 ZSE elektrina 17.05.2017 267,02 F
255 ZSE elektrina 17.05.2017 253,09 F
256 ZSE elektrina 17.05.2017 194,82 F
257 Mirkom s.r.o. potraviny 26.05.2017 105,10 F
258 Projekt Market potraviny 11.05.2017 235,97 F
259 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 18.05.2017 347,02 F
260 Fy. Darázs potraviny 23.06.2017 70,20 F
261 ZVS a.s. vodné a stočné 26.05.2017 215,29 F
262 Alexander Darázs murárske práce 29.05.2017 1860,00 F
263 HASMAT oprava a kontrola has.prístrojov 01.06.2017 261,98 F
264 HASMAT kontrola has.prístrojov 01.06.2017 77,32 F
265 HASMAT kontrola has.prístrojov 01.06.2017 53,38 F
266 HASMAT kontrola a tlak.skúška has.prís. 01.06.2017 185,77 F
267 HASMAT kontrola hydrantov 02.06.2017 97,87 F
268 HASMAT kontrola has.prístrojov 02.06.2017 103,36 F
269 HASMAT kontola has.prístrojov a hydr. 02.06.2017 219,04 F
270 HASMAT kontrola hydrantov 02.06.2017 55,93 F
271 PRIMETIME Production s.r.o. drevená krabica na víno 02.06.2017 75,00 F
272 ZVS a.s. vodné a stočné 25.05.2017 1686,64 F
273 Bautech Šaľa s.r.o. amfiteáter 25.05.2017 30616,50 F
274 Cestná mot.doprava Habán F. kamenivo 30.05.2017 288,00 F
275 REAL-K s.r.o. palivo 29.05.2017 608,91 F
276 Slovnaft a.s. palivo 31.05.2017 40,47 F
277 Vydavateľstvo HELENA GaŠa Žurnál 25.05.2017 42,00 F
278 ZVS a.s. odočenie verejného vodovodu 01.06.2017 236,92 F
279 Alexander Laczko Euro-LA oprava plast. okien a dverí 07.06.2017 980,00 F
280 Mettler-Toledo s.r.o. tlačiareň k váhe-kompostárn 26.05.2017 649,20 F
281 Projekt Market potraviny 31.05.2017 303,78 F
282 Fy. Darázs potraviny 12.06.2017 85,80 F
283 MIRKOM potraviny 09.06.2017 81,25 F
284 DT-Digital s.r.o. kancelárske potreby 05.06.2017 284,35 F
285 Motor-Car Trnava s.r.o. oprava vozidla Mercedes Axor 12.06.2017 2210,15 F
286 MUDr. Imrich Fischer posudok 08.06.2017 12,00 F
287 ZVS a.s. odbočenie na vodovode 06.06.2017 216,26 F
288 ZVS a.s. odbočenie na vodovode 23.05.2017 216,26 F
289 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 02.06.2017 331,31 F
290 Projekt Market potraviny 18.05.2017 40,80 F
291 Ladislav Lackó potraviny 14.05.2017 185,09 F
292 REAL-K s.r.o. palivo 14.06.2017 330,83 F
293 ProWire s.r.o. vypracovanie žiadosti (šport) 13.06.2017 750,00 F
294 IVES Košice s.r.o. softvér 12.06.2017 168,74 F
295 Andrea Shop s.r.o. Zanussi ZFC 31400 09.06.2017 228,00 F
296 VEGA-Takáč s.r.o. kazeta na medailu 07.06.2017 198,00 F
297 ZVS a.s. odbočenie na vodovode 08.06.2017 216,26 F
298 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 06.06.2017 48,97 F
299 ZVS a.s. odbočenie na vodovode 08.06.2017 237,36 F
300 KATONA Advokátska kancelária právne služby 10.06.2017 540,00 F
301 SPP zemný plyn 15.06.2017 12,00 F
302 SPP zemný plyn 15.06.2017 7613,00 F
303 Aquaservis pitná voda 13.06.2017 90,00 F
304 Petit Press a.s. tlačoviny 10.06.2017 92,30 F
305 GL s.r.o. benzín 15.06.2017 73,20 F
306 GL s.r.o. nafta 15.06.2017 232,10 F
307 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.06.2017 3314,92 F
308 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 15.06.2017 63,55 F
309 Pannon Guard Security Int. s.r.o. videopult 14.06.2017 550,31 F
310 Ing. Lívia Porubská - STING vypracovanie projektu 16.06.2017 198,00 F
311 M&L spol. s r.o. súmrakový spínač 14.06.2017 18,00 F
312 MUDr. Imrich Fischer zdravotný posudok 20.06.2017 15,00 F
313 Slovnaft, a.s. palivo 19.06.2017 98,78 F
314 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 19.06.2017 44,59 F
315 Slovak telekom a.s. telekomunikačné služby 19.06.2017 134,80 F
316 ZSE elektrina 19.06.2017 268,05 F
317 ZSE elektrina 16.06.2017 346,83 F
318 ZSE elektrina 19.06.2017 259,24 F
319 ZSE elektrina 19.06.2017 150,89 F
320 ZSE elektrina 19.06.2017 172,18 F
321 ZSE elektrina 19.06.2017 259,78 F
322 ZSE elektrina 19.06.2017 249,58 F
323 ZSE elektrina 16.06.2017 1305,11 F
324 ZSE elektrina 16.06.2017 198,55 F
325 ZSE elektrina 16.06.2017 12,90 F
326 ZSE elektrina 16.06.2017 133,63 F
327 ZSE elektrina 16.06.2017 124,90 F
328 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 22.06.2017 311,80 F
329 JETTA CL s.r.o. pranie 16.06.2017 44,66 F
329a Orange a.s. telekomunikačné služby 22.06.2017 179,00 F
330 NOMILAND s.r.o. edukačné pomôcky 15.06.2017 159,80 F
331 Bautech Šaľa s.r.o. vybudovanie oddychovej zóny 30.06.2017 5683,82 F
332 ZVS a.s. vodné a stočné 21.06.2017 1995,96 F
333 MESSER nájomné za plyn.fľašu 19.06.2017 38,96 F
334 SKGlass kuchynské potreby 16.06.2017 550,20 F
335 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.06.2017 83,14 F
336 Mirkom s.r.o. potraviny 26.06.2017 92,14 F
337 Peter Kőrösi-Unoca's záhradkárske potreby 28.06.2017 881,20 F
338 Peter Kőrösi-Unoca's záhradkárske potreby 28.06.2017 1136,70 F
339 ATdesign spol. s r.o. grafický návrh novín 20.06.2017 160,80 F
340 Poradca podnikateľa spol.s r.o. verejná správa SR-prístup 26.06.2017 96,00 F
341 Abiset iKelp softvér 21.06.2017 49,00 F
342 Mária Vargová práce traktorbágrom 26.05.2017 212,50 F
343 Presstige s.r.o. parkety, doplnky 10.07.2017 286,01 F
344 ZVS a.s. odbočenie na vodovode 03.07.2017 310,21 F
345 ZVS a.s. vodné a stočné 29.06.2017 639,53 F
346 PRIMETIME Production s.r.o. reklamné predmety 29.06.2017 237,60 F
347 ADC Media a.s. Tešedíkovské noviny 29.06.2017 691,20 F
348 Darázsvin s.r.o. reklamné predmety 14.06.2017 40,00 F
349 Osmosa s.r.o. DTDL biela hladká 23.06.2017 205,82 F
350 Fermo s.r.o. preprava osôb 04.07.2017 382 F
351 MPA Service s.r.o. prenájom toaliet 06.07.2017 576,00 F
352 CBA-SERVIS s.r.o. čistenie kanalizácie 05.07.2017 120,00 F
353 Slovnaft a.s. palivo 03.07.2017 113,33 F
354 PRIMETIME Production s.r.o. reklamné predmety 14.07.2017 75,00 F
355 DEEP SOUND s.r.o. hudobné vystúpenie 03.07.2017 180,00 F
356 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 06.07.2017 37,31 F
357 SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o. servis klimatizácie 06.07.2017 498,00 F
358 PARTER Stairs ST8020 08.07.2017 881,00 F
359 Lilium Aurum s.r.o. knihy 05.07.2017 748,00 F
360 Viera Puterová - FLÓRA hudobná produkcia 30.06.2017 500,00 F
361 Roman Dohňanský DV AUDIO ozvučenie, osvetlenie Ob.osláv 08.07.2016 3200,00 F
362 Pannon Guard Security Int.s.r.o. strážna služba 28.06.2017 960,00 F
363 Darázswin s.r.o. reklamné predmety, víno 14.07.2017 853,20 F
364 ŠEVT a.s. tlačivá 13.07.2017 37,75 F
365 SPP zemný plyn 17.07.2017 12,00 F
366 SPP zemný plyn 17.07.2017 7613,00 F
367 Mirkom s.r.o. potraviny 12.07.2017 73,36 F
368 Ladislav Lackó potraviny 14.06.2017 169,15 F
369 Projekt Market s.r.o. potraviny 21.06.2017 295,73 F
370 Fy.Darázs potraviny 03.07.2017 73,80 F
371 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 02.07.2017 333,76 F
372 Ervin Nagy Garant N&N rešteuračné práce, pam.tabule 12.06.2017 1200,00 F
373 Zilizi s.r.o. oprava a montáž kanalizácie,vodovodu 21.07.2017 324,62 F
374 JUDr. Jozef Czibula právne služby 07.07.2017 298,75 F
375 Jozef Smrhola OLYMP reklamné predmety 11.07.2017 372,48 F
376 ZSE elektrina 17.07.2047 12,90 F
377 ZSE elektrina 17.07.2017 133,63 F
378 ZSE elektrina 17.07.2017 124,90 F
379 Pannon Guard Security Int.s.r.o. strážna služba 14.07.2017 518,63 F
380 ZSE elektrina 17.07.2017 346,83 F
381 ZSE elektrina 17.07.2017 198,55 F
382 Sega Audio servis ZR 06.07.2017 394,32 F
383 Jetta CL s.r.o. pranie 14.07.2017 32,66 F
384 SITI s.r.o. účastnícky poplatok 15.07.2017 60,00 F
385 L-Team s.r.o. elektroinšt.práce 11.07.2017 3384,77 F
386 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.07.2017 184,49 F
387 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 17.07.2017 74,64 F
388 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.07.2017 44,59 F
389 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.07.2017 141,56 F
390 Ing. Norbert Szabó služby bezp.technika 14.07.2017 220,00 F
391 GL, s.r.o. palivo 15.07.2017 1324,00 F
392 ZSE elektrina 17.07.2017 1305,11 F
393 Anikó Csergeová Bohem Glass ubytovanie, stravovanie 30.06.2017 287,93 F
394 ZSE elektrina 17.07.2017 630,7 F
395 Bautech Šaľa s.r.o. Revitaliz. verejných priestranstiev 12.07.2017 37937,86 F
396 Zilizi s.r.o. oprava ÚK 18.07.2017 30,00 F
397 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 10.07.2017 98,71 F
398 GL, s.r.o. palivo 15.07.2017 416,28 F
399 ZVS a.s. vodné a stočné 21.07.2017 143,23 F
400 Messer nájomné za fľašu s plynom 21.07.2017 37,74 F
401 KATONA Advokátska kancelária právne služby 14.07.2017 540,00 F
402 Aquaservis pitná voda 14.07.2017 80,00 F
403 Slovnaft a.s. palivo 17.07.2017 48,21 F
404 ZSE elektrina 20.07.2017 209,22 F
405 ZSE elektrina 20.07.2017 236,40 F
406 ZSE elektrina 20.07.2017 150,06 F
407 ZSE elektrina 20.07.2017 292,68 F
408 ZSE elektrina 20.07.2017 350,05 F
409 ZSE elektrina 20.07.2017 251,07 F
410 Priska Kőrösiová potraviny 28.07.2017 764,06 F
411 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 17.07.2017 3680,90 F
412 ZVS a.s. vodné a stočné 21.07.2017 2306,25 F
413 SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o. montáž klímy 21.07.2017 1078,32 F
414 Jozef Smrhola - Olymp plakety 20.07.2017 1350,00 F
415 Mirkom s.r.o. potraviny 28.07.2017 139,85 F
416 Projekt-Market s.r.o. potraviny 12.07.2017 277,56 F
417 Ladislav Lackó potraviny 14.07.2017 226,43 F
418 OZ Matúšova zem uverejnenie inzerátu 25.07.2017 100,00 F
419 NIZO-stavebniny s.r.o. staveb.materiál 28.07.2017 636,78 F
420 KOMI nábytok s.r.o. výroba a oprva nábytku 25.07.2017 2057,00 F
421 Ing.Ernest Hollósi-R.a g. kanc. zameranie stavby 01.08.2017 280,00 F
422 Slovnaft a.s. palivo 31.07.2017 104,33 F
423 Aquaservis pitná voda 31.07.2017 40,00 F
424 Adrian Tanka zemné a výkopové práce 08.08.2017 1550,00 F
425 MUDr.Imrich Fischer posudok 15.08.2017 15,00 F
426 Slovak Telekom telekomunikačné služby 07.08.2017 29,96 F
427 ZVS a.s. vodné a stočné 09.08.2017 217,10 F
428 ZVS a.s. vodné a stočné 09.08.2017 238,79 F
429 CZ CZ Nitra s.r.o. servis viidoecentrály 01.08.2017 375,12 F
430 PARTER Ing. Mederly Michal oprava a doplnenie zavlaž.zar. 05.08.2017 2081,60 F
431 Verlag Dashöfer stavebný zákon predplatné 27.07.2017 165,00 F
432 ZSE elektrina 15.08.2017 346,83 F
433 ZSE elektrina 15.08.2017 124,90 F
434 ZSE elektrina 15.08.2017 12,90 F
435 ZSE elektrina 15.08.2017 1305,11 F
436 ZSE elektrina 15.08.2017 198,55 F
437 M&L spol. s r.o. tepelná poistka 11.08.2017 6,92 F
438 KATONA-Advokátska kanc.s.r.o. právne služby 11.08.2017 540,00 F
439 ZSE elektrina 15.08.2017 133,63 F
440 SPP zemný plyn 15.08.2017 7613,00 F
441 SPP zemný plyn 15.08.2017 12,00 F
442 Pannon Guard Security Int.s.r.o. videopult 14.08.2017 423,59 F
443 DT-Digital s.r.o. kancelárske potreby 09.08.2017 96,46 F
444 Ing.Tomáš Mikuš-LEVEL opílenie drevín 18.08.2017 350 F
445 Slovenská Pošta tlačiarenské služby 03.09.2017 17,27 F
446 Ladislav Lackó potraviny 14.06.2017 235,20 F
447 Ladislav Lackó potraviny 14.01.2017 238,29 F
448 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 02.08.2017 302,95 F
449 Mirkom s.r.o. potraviny 16.08.2017 129,88 F
450 Fy. Darázs potraviny 31.07.2017 101,40 F
451 Fy. Darázs potraviny 10.08.2017 51,00 F
452 Projekt - Market s.r.o. potraviny 02.08.2017 219,74 F
453 MUDr. Imrich Fischer posudok 11.08.2017 15,00 F
454 Aquaservis pitná voda 14.08.2017 30,00 F
455 Alexander Laczko Euro-LA dodávka a výmena okien 18.08.2017 2000,00 F
456 GL, s.r.o. palivo 15.08.2017 616,86 F
457 GL, s.r.o. palivo 15.08.2017 253,30 F
458 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 15.08.2017 3026,47 F
459 ProWire s.r.o. vypracovanie žiadosti o fin.prísp. 14.08.2017 1450,00 F
460 EPIC Patner a.s. manažement VO 14.08.2017 1250,00 F
461 ZSE elektrina 17.08.2017 210,68 F
462 Messer nájomné za plyn.fľašu 18.08.2017 38,96 F
463 Slovnaft a.s. palivo 17.08.2017 42,16 F
464 ZSE elektrina 17.08.2017 299,96 F
465 ZSE elektrina 17.08.2017 244,46 F
466 ZSE elektrina 17.08.2017 160,56 F
467a ZSE elektrina 17.08.2017 210,68 F
467b ZSE elektrina 17.08.2017 212,46 F
468 ZSE elektrina 17.08.2017 217,07 F
469 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.08.2017 186,40 F
470 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.08.2017 144,79 F
471 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.08.2017 44,59 F
472 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.8.2017 79,51 F
473 HORIZONT a AL spol. s r.o. dopravné značky 16.08.2017 125,52 F
474 ZVS a.s. vodné a stočné 18.08.2017 2243,28 F
475 Peter Kőrösi UNOCAS záhradk.potreby 25.08.2017 914,70 F
476 VAROX s.r.o. stavebné práce 16.09.2017 38000,00 F
477 Profesionálny register reklamné práce 22.08.2017 240,00 F
478 NIZO stavebniny stavebný materiál 23.08.2017 120,95 F
479 Hydrocoop spol. s r.o. zachytenie a odvedenie dažďových vôd 13.08.2017 1740,00 F
480 VÚVH posudok projektov odvodu dažď.vody 06.09.2017 420,00 F
481 Bautech Šaľa s.r.o. oprava chodníkov 01.09.2019 1773,12 F
482 Slovnaft a.s. palivo 31.08.2017 50,61 F
483 Slovenská legálna metrológia meradlá 31.08.2017 89,40 F
484 CZ CZ Nitra s.r.o. servis kamerového systému 24.08.2017 178,32 F
485 Bc. László Hajdu H+L2 projektová dokumentácia 24.08.2017 730,00 F
486 VEGA-TAKÁČ s.r.o. medaila, poháre 04.09.2017 209,81 F
487 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 08.09.2017 150,92 F
488 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 23.08.2017 355,26 F
489 Fy.Darázs potraviny 23.08.2017 91,20 F
490 Mirkom s.r.o. potraviny 06.09.2017 122,01 F
491 Projekt Market s.r.o, potraviny 23.08.2017 280,85 F
492 Pro-Hand s.r.o. poháre 29.09.2017 95,71 F
493 Alexander Darázs murárske práce 11.09.2017 300,00 F
494 Darázsvin s.r.o. reklamné predmety 11.09.2017 50,40 F
495 RM Gastro - JAZ s.r.o. oprava umývačky 02.09.2017 177,98 F
496 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 06.09.2017 29,96 F
497 Slovklima Deimos s.r.o. servis klimat.zariadenia 31.08.2017 276,00 F
498 Hydrocoop spol. s r.o. projektová dokumentácia 14.09.2017 720,00 F
499 Alianz Slovenská poisťovňa a.s. poistné 01.10.2017 942,76 F
500 SPP zemný plyn 18.09.2017 7613,00 F