SK | HU

Faktúry 2017 500-xxx

501 SPP                                       
zemný plyn                        
18.09.2017
12,00
F
502 Pannon Guard Security Int. s.r.o. videopult 14.09.2017 427,67 F
503 ZSE elektrina 18.09.2017 346,83 F
504 Slovak telekom a.s. telekomunikačné služby 18.09.2017 149,99 F
505 ZSE elektrina 18.09.2017 133,63 F
506 ZSE elektrina 18.09.2017 198,55 F
507 ZSE elektrina 18.09.2017 124,90 F
508 ZSE elektrina 18.09.2017 12,90 F
509 Slovak Telekom a.s. telekomiunikačné služby 18.09.2017 44,59 F
510 Ing.Ernest Hollósi-Realit.a geodet.kanc. geometrický plán 19.09.2017 320,00 F
511 ZSE elektrina 18.09.2017 1305,11 F
512 GL s.r.o. palivo 15.09.2017 841,16 F
513 GL s.r.o. palivo 15.09.2017 314,87 F
514 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 18.09.2017 2996,82 F
515 M&L spol. s r.o. skúšačka 14.09.2017 21,60 F
516 Ladislav Lackó potraviny 14.08.2017 201,81 F
517 Fy. Darázs potraviny 14.09.2017 84,00 F
518 Jozef Smrhola OLYMP rekl.predmety-košele 14.09.2017 371,88 F
519 KARUSA s.r.o. hyg.potreby 14.09.2017 54,90 F
520 E.N.E.S. spol. s r.o. potreby pre škôlku 13.09.2017 137,62 F
521 ZSE elektrina 19.09.2017 210,93 F
522 Ing. Jozef Smrhola Aquaservis pitná voda 13.09.2017 120,00 F
523 ZVS a.s. vodné a stočné 21.09.2017 2001,87 F
524 KATONA adv.kancelária s.r.o. právne služby 17.09.2017 540,00 F
525 ZSE elektrina 19.09.2017 255,96 F
526 ZSE elektrina 19.09.2017 342,34 F
527 ZSE elektrina 19.09.2017 298,91 F
528 ZSE elektrina 19.09.2017 184,43 F
529 ZSE elektrina 19.09.2017 277,60 F
530 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 25.09.2017 67,89 F
531 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.09.2017 189,34 F
532 RRA Šaľa členský príspevok 25.09.2017 331,94 F
533 Gabriela Juhošová hasiace prístroje 22.09.2017 348,16 F
534 ProWire s.r.o. vypracovanie žiadosti 25.09.2017 1450,00 F
535 JETTA CL s.r.o. pranie 14.08.2017 61,28 F
536 JETTA CL s.r.o. pranie 14.09.2017 14,48 F
537 Projekt Market potraviny 13.09.2017 221,05 F
538 K&T mäso s.r.o. potraviny 22.09.2017 299,35 F
539 Mirkom s.r.o. potraviny 22.09.2017 163,57 F
540 Ing. Ladislav Ferencz projektová dokumentácia 24.09.2017 480,00 F
541 PZ-Construct s.r.o projektová dokumentácia 26.09.2017 2000,00 F
542 dt-digital s.r.o kanc.potreby 18.09.2017 117,71 F
543 MUDr. Imrich Fischer zdravotnícky posudok 09.10.2017 15,00 F
544 Szaly s.r.o. oprava kopírky 27.09.2017 117,84 F
545 Baribal s.ro. premiestňovacie plošiny 28.09.2017 219,00 F
546 Messer nájomné za plyn.fľašu 20.08.2017 38,96 F
547 Szilárd Takács-TAREX stavebné práce 09.10.2017 800,46 F
548 Bioprodukt Dun.Klátov s.r.o. drvenie drevenej hmoty 22.09.2017 5040,00 F
549 K&T mäso s.r.o. potraviny 06.10.2017 253,38 F
550 Ladislav Lackó potraviny 14.09.2017 240,27 F
551 Fy Darázs potraviny 03.10.2017 117,00 F
552 Mirkom s.r.o. potraviny 09.10.2017 119,75 F
553 Slovnaft a.s. palivo 02.10.2017 48,84 F
554 KATONA-Advokátska kancelária právne služby 11.10.2017 540,00 F
555 STKO-N14 a.s. komunýlny odpad 15.10.2017 2878,69 F
556 JUDr. Jozef Czibula právna pomoc 07.10.2017 298,75 F
557 Kristián Kováč - AKA 98 ozvučenie 08.07.2017 150,00 F
558 SPP zemný plyn 16.10.2017 7613,00 F
559 Norbert Szabó služby bezp.technika 14.10.2017 220,00 F
560 SPP zemný plyn 16.10.2017 12,00 F
561 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 12.10.2017 29,96 F
562 DT-Digital s.r.o. toner 06.10.2017 51,40 F
563 Adrián Tanka zemné, výkopové práce,materiál 14.10.2017 3839,00 F
564 ZSE elektrina 16.10.2017 124,90 F
565 ZSE elektrina 16.10.2017 133,63 F
566 ZSE elektrina 16.10.2017 12,90 F
567 ZSE elektrina 16.10.2017 198,55 F
568 ZSE elektrina 16.10.2017 1230,42 F
569 ZSE elektrina 16.10.2017 277,96 F
570 ZSE elektrina 18.10.2017 291,72 F
571 ZSE elektrina 18.10.2017 202,90 F
572 ZSE elektrina 18.10.2017 243,54 F
573 ZSE elektrina 18.10.2017 340,25 F
574 ZSE elektrina 18.10.2017 238,83 F
575 Messer nájomné za plyn.fľašu 20.10.2017 37,74 F
576 M&L spol.s r.o. elektroinštalačný materiál 13.10.2017 308,34 F
577 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.10.2017 145,57 F
578 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.10.2017 44,84 F
579 Slovnaft a.s. palivo 17.10.2017 52,65 F
580 Autoservis Hučko servis pneu 17.10.2017 215,51 F
581 Pannon Guard Security Int. s.r.o. videopult 14.10.2017 423,59 F
582 GL s.r.o. palivo 16.10.2017 861,06 F
583 GL s.r.o. palivo 16.10.2017 241,69 F
584 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 16.10.2017 74,64 F
585 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.10.2017 184,32 F
586 MERCONTROL s.r.o. servis zariadenia PoluCom 19.10.2017 63,60 F
587 PRIMETIME Production s.r.o. drevená krabica na víno 20.10.2017 97,50 F
588 ZVS a.s. vodné a stočné 23.10.2017 1975,86 F
589 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.10.2017 73,66 F
590 Ladislav Lackó potraviny 14.10.2017 104,68 F
591 Peter Jurík - LISA prezentácia na inf.portáli 27.10.2017 27,88 F
592 ZVS a.s. vodné a stočné 23.10.2017 144,04 F
594 Ladislav Lackó čistiace potreby 14.10.2017 217,79 F
595 Projekt-Market s.r.o. potraviny 04.10.2017 297,60 F
596 Fy.Darázs potraviny 24.10.2017 85,80 F
597 Mirkom s.r.o. potraviny 25.10.2017 156,44 F
598 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 26.10.2017 331,09 F
599 Ing.Richard Škúci -GEODET geodetické práce 04.11.2017 230,00 F
600 Marian Medlen - JurisDat tlačivá 24.10.2017 16,70 F
601 Jozef Smrhola - Olymp polokošele 22.10.2017 311,88 F
602 Ing.Jozef Hurta Aquaservis pitná voda 12.10.2017 50,00 F
603 MERCONTROL s.r.o. servis PoluCom 03.11.2017 183,60 F
604 INPROST spol. s r.o. tlačivá 31.10.2017 32,65 F
605 Slovnaft a.s. palivo 31.10.2017 81,30 F
606 L-TEAM s.r.o. elektromontážny materiál 06.11.2017 2002,32 F
607 ZVS a.s. odbočenie na verejnom vodovode 31.10.2017 217,57 F
608 DT-Digital s.r.o. kanc.potreby 30.10.2017 230,75 F
609 Darázsvin s.r.o. vínové kazety 24.10.2017 63,00 F
610 PRO-HAND s.r.o. prac.odev 26.11.2017 1079,88 F