SK | HU

Faktúry 2017 500-xxx

501 SPP                                       
zemný plyn                        
18.09.2017
12,00
F
502 Pannon Guard Security Int. s.r.o. videopult 14.09.2017 427,67 F
503 ZSE elektrina 18.09.2017 346,83 F
504 Slovak telekom a.s. telekomunikačné služby 18.09.2017 149,99 F
505 ZSE elektrina 18.09.2017 133,63 F
506 ZSE elektrina 18.09.2017 198,55 F
507 ZSE elektrina 18.09.2017 124,90 F
508 ZSE elektrina 18.09.2017 12,90 F
509 Slovak Telekom a.s. telekomiunikačné služby 18.09.2017 44,59 F
510 Ing.Ernest Hollósi-Realit.a geodet.kanc. geometrický plán 19.09.2017 320,00 F
511 ZSE elektrina 18.09.2017 1305,11 F
512 GL s.r.o. palivo 15.09.2017 841,16 F
513 GL s.r.o. palivo 15.09.2017 314,87 F
514 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 18.09.2017 2996,82 F
515 M&L spol. s r.o. skúšačka 14.09.2017 21,60 F
516 Ladislav Lackó potraviny 14.08.2017 201,81 F
517 Fy. Darázs potraviny 14.09.2017 84,00 F
518 Jozef Smrhola OLYMP rekl.predmety-košele 14.09.2017 371,88 F
519 KARUSA s.r.o. hyg.potreby 14.09.2017 54,90 F
520 E.N.E.S. spol. s r.o. potreby pre škôlku 13.09.2017 137,62 F
521 ZSE elektrina 19.09.2017 210,93 F
522 Ing. Jozef Smrhola Aquaservis pitná voda 13.09.2017 120,00 F
523 ZVS a.s. vodné a stočné 21.09.2017 2001,87 F
524 KATONA adv.kancelária s.r.o. právne služby 17.09.2017 540,00 F
525 ZSE elektrina 19.09.2017 255,96 F
526 ZSE elektrina 19.09.2017 342,34 F
527 ZSE elektrina 19.09.2017 298,91 F
528 ZSE elektrina 19.09.2017 184,43 F
529 ZSE elektrina 19.09.2017 277,60 F
530 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 25.09.2017 67,89 F
531 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.09.2017 189,34 F
532 RRA Šaľa členský príspevok 25.09.2017 331,94 F
533 Gabriela Juhošová hasiace prístroje 22.09.2017 348,16 F
534 ProWire s.r.o. vypracovanie žiadosti 25.09.2017 1450,00 F
535 JETTA CL s.r.o. pranie 14.08.2017 61,28 F
536 JETTA CL s.r.o. pranie 14.09.2017 14,48 F
537 Projekt Market potraviny 13.09.2017 221,05 F
538 K&T mäso s.r.o. potraviny 22.09.2017 299,35 F
539 Mirkom s.r.o. potraviny 22.09.2017 163,57 F
540 Ing. Ladislav Ferencz projektová dokumentácia 24.09.2017 480,00 F
541 PZ-Construct s.r.o projektová dokumentácia 26.09.2017 2000,00 F
542 dt-digital s.r.o kanc.potreby 18.09.2017 117,71 F
543 MUDr. Imrich Fischer zdravotnícky posudok 09.10.2017 15,00 F
544 Szaly s.r.o. oprava kopírky 27.09.2017 117,84 F
545 Baribal s.ro. premiestňovacie plošiny 28.09.2017 219,00 F
546 Messer nájomné za plyn.fľašu 20.08.2017 38,96 F
547 Szilárd Takács-TAREX stavebné práce 09.10.2017 800,46 F
548 Bioprodukt Dun.Klátov s.r.o. drvenie drevenej hmoty 22.09.2017 5040,00 F
549 K&T mäso s.r.o. potraviny 06.10.2017 253,38 F
550 Ladislav Lackó potraviny 14.09.2017 240,27 F
551 Fy Darázs potraviny 03.10.2017 117,00 F
552 Mirkom s.r.o. potraviny 09.10.2017 119,75 F
553 Slovnaft a.s. palivo 02.10.2017 48,84 F
554 KATONA-Advokátska kancelária právne služby 11.10.2017 540,00 F
555 STKO-N14 a.s. komunýlny odpad 15.10.2017 2878,69 F
556 JUDr. Jozef Czibula právna pomoc 07.10.2017 298,75 F
557 Kristián Kováč - AKA 98 ozvučenie 08.07.2017 150,00 F
558 SPP zemný plyn 16.10.2017 7613,00 F
559 Norbert Szabó služby bezp.technika 14.10.2017 220,00 F
560 SPP zemný plyn 16.10.2017 12,00 F
561 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 12.10.2017 29,96 F
562 DT-Digital s.r.o. toner 06.10.2017 51,40 F
563 Adrián Tanka zemné, výkopové práce,materiál 14.10.2017 3839,00 F
564 ZSE elektrina 16.10.2017 124,90 F
565 ZSE elektrina 16.10.2017 133,63 F
566 ZSE elektrina 16.10.2017 12,90 F
567 ZSE elektrina 16.10.2017 198,55 F
568 ZSE elektrina 16.10.2017 1230,42 F
569 ZSE elektrina 16.10.2017 277,96 F
570 ZSE elektrina 18.10.2017 291,72 F
571 ZSE elektrina 18.10.2017 202,90 F
572 ZSE elektrina 18.10.2017 243,54 F
573 ZSE elektrina 18.10.2017 340,25 F
574 ZSE elektrina 18.10.2017 238,83 F
575 Messer nájomné za plyn.fľašu 20.10.2017 37,74 F
576 M&L spol.s r.o. elektroinštalačný materiál 13.10.2017 308,34 F
577 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.10.2017 145,57 F
578 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.10.2017 44,84 F
579 Slovnaft a.s. palivo 17.10.2017 52,65 F
580 Autoservis Hučko servis pneu 17.10.2017 215,51 F
581 Pannon Guard Security Int. s.r.o. videopult 14.10.2017 423,59 F
582 GL s.r.o. palivo 16.10.2017 861,06 F
583 GL s.r.o. palivo 16.10.2017 241,69 F
584 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 16.10.2017 74,64 F
585 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.10.2017 184,32 F
586 MERCONTROL s.r.o. servis zariadenia PoluCom 19.10.2017 63,60 F
587 PRIMETIME Production s.r.o. drevená krabica na víno 20.10.2017 97,50 F
588 ZVS a.s. vodné a stočné 23.10.2017 1975,86 F
589 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.10.2017 73,66 F
590 Ladislav Lackó potraviny 14.10.2017 104,68 F
591 Peter Jurík - LISA prezentácia na inf.portáli 27.10.2017 27,88 F
592 ZVS a.s. vodné a stočné 23.10.2017 144,04 F
593 Knihy-Molnar-Konyv s.r.o. knihy 11.10.2017 711,66 F
594 Ladislav Lackó čistiace potreby 14.10.2017 217,79 F
595 Projekt-Market s.r.o. potraviny 04.10.2017 297,60 F
596 Fy.Darázs potraviny 24.10.2017 85,80 F
597 Mirkom s.r.o. potraviny 25.10.2017 156,44 F
598 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 26.10.2017 331,09 F
599 Ing.Richard Škúci -GEODET geodetické práce 04.11.2017 230,00 F
600 Marian Medlen - JurisDat tlačivá 24.10.2017 16,70 F
601 Jozef Smrhola - Olymp polokošele 22.10.2017 311,88 F
602 Ing.Jozef Hurta Aquaservis pitná voda 12.10.2017 50,00 F
603 MERCONTROL s.r.o. servis PoluCom 03.11.2017 183,60 F
604 INPROST spol. s r.o. tlačivá 31.10.2017 32,65 F
605 Slovnaft a.s. palivo 31.10.2017 81,30 F
606 L-TEAM s.r.o. elektromontážny materiál 06.11.2017 2002,32 F
607 ZVS a.s. odbočenie na verejnom vodovode 31.10.2017 217,57 F
608 DT-Digital s.r.o. kanc.potreby 30.10.2017 230,75 F
609 Darázsvin s.r.o. vínové kazety 24.10.2017 63,00 F
610 PRO-HAND s.r.o. prac.odev 26.11.2017 1079,88 F
611 PRIMETIME production s.r.o. krabice na víno 11.11.2017 90,00 F
612 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 06.11.2017 36,49 F
613 ZVS a.s. vodné a stočné 08.11.2017 217,57 F
614 Projekt-Market s.r.o. potraviny 25.10.2017 234,66 F
615 Mirkom s.r.o. potraviny 06.11.2017 79,00 F
616 K&T mäso spol.s.r.o. potraviny 10.11.2017 279,80 F
617 SPP a.s. zemný plyn 15.11.2017 7613,00 F
618 M&L s.r.o. svietidlo 14.11.2017 52,02 F
619 MUDr. Imrich Fischer zdravotný posudok 20.11.2017 15,00 F
620 ZSE elektrina 16.11.2017 124,90 F
621 ZSE elektrina 16.11.2017 133,63 F
622 SPP zemný plyn 15.11.2017 12,00 F
623 ZSE elektrina 16.11.2017 1230,42 F
624 ZSE elektrina 16.11.2017 12,90 F
625 ZSE elektrina 16.11.2017 198,55 F
626 Regionálna rozvojová agentúra Šaľa vypracovanie projektu 16.11.2017 500,00 F
627 Slovnaft a.s. palivo 20.11.2017 115,87 F
628 GL, s.r.o. palivo 16.11.2017 263,58 F
629 GL, s.r.o. palivo 16.11.2017 1367,35 F
630 Pannon Guard Security Int. s.r.o. ochrana objektu 14.11.2017 423,59 F
631 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.11.2017 492,94 F
632 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 16.11.2017 3730,57 F
633 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 20.11.2017 44,59 F
634 Messer nájomné za plyn.fľašu 20.11.2017 38,98 F
635 Aquaservis pitná voda 13.11.2017 105,00 F
636 ZVS a.s. vodná a stočné 22.11.2017 1938,74 F
637 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 20.11.2017 144,79 F
638 Orange, a.s. telekomunikačné služby 22.11.2017 184,50 F
639 Primetime Production s.r.o. drevená krabica na víno 08.11.2017 75,00 F
640 Primetime Production s.r.o. revízia a revízne správy el.zariadení 23.11.2017 4709,04 F
641 ZSE elektrina 20.11.2017 284,12 F
642 ZSE elektrina 20.11.2017 267,51 F
643 ZSE elektrina 20.11.2017 359,75 F
644 ZSE elektrina 20.11.2017 325,76 F
645 ZSE elektrina 20.11.2017 218,09 F
646 ZSE elektrina 20.11.2017 191,20 F
647 ZSE elektrina 20.11.2017 289,48 F
648 MIRKOM PLUS s.r.o. potraviny 24.11.2017 131,54 F
649 Ladislav Lackó občerstvenie počas volieb 20.11.2017 208,74 F
650 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.11.2017 35,70 F
651 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 09.11.2017 28,13 F
652 Darázsvin s.r.o. reklamné predmety 24.11.2017 480,00 F
653 KATONA-Advokátska kanc.s.r.o. právne služby 14.11.2017 540,00 F
654 Autoservis hučko pneuservis 22.11.2017 276,09 F
655 Svetelné dekorácie s.r.o. vianočná výzdoba 28.11.2017 1055,00 F
656 INSGRAF s.r.o. knihy 28.11.2017 393,30 F
657 Darázsvin s.r.o. reklamné predmety 13.11.2017 50,40 F
658 Zilizi s.r.o. výmena radiátorov 29.11.2017 324,85 F
659 Zilizi s.r.o. servisná prehliadka a oprava ÚK 29.11.2017 513,00 F
660 Zilizi s.r.o. servisná prehliadka a oprava ÚK 29.11.2017 426,50 F
661 Zilizi s.r.o servisná prehliadka a oprava ÚK 29.11.2017 576,00 F
662 Zilizi s.r.o. oprava plynového kotla 29.11.2017 198,70 F
663 Zilizi s.r.o. spustenie plyn.kotla do prev. 29.11.2017 15,00 F
664 Zilizi s.r.o. servisná prehliadka plyn.kotla 29.11.2017 144,00 F
665 Speko Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 20.11.2017 74,64 F
666 OZ Matúšova zem grafické práce 27.11.2017 180,00 F
667 Svetelné dekorácie s.r.o. vianočná výzdoba 29.11.2017 158,00 F
668 MUDr. Imrich Fischer lekársky posudok 04.12.2017 30,00 F
669 Ladislav Lackó potraviny 14.11.2017 197,55 F
670 TFA SK s.r.o. kalibrácia váhy 30.11.2017 77,00 F
671 Ing. Darina Palatická auditorské overenie 01.12.2017 475,00 F
672 NOMILAND s.r.o. potraviny 01.12.2017 754,46 F
673 JETTA CL s.r.o. pranie 14.11.2017 10,56 F
674 JETTA CL s.r.o. pranie 14.10.2017 61,04 F
675 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 29.11.2017 328,00 F
676 PROJEKT-MARKET s.r.o. potraviny 16.11.2018 232,98 F
677 Tihanyi V.SZ. KFT kultúrny program 29.11.2017 125000,00 FT F
678 KEMA SK s.r.o. výbava závodnej kuchyne 09.12.2017 3953,76 F
679 ZILIZI s.r.o. servis ÚK 18.12.2017 180,40 F
680 ZILIZI s.r.o. servis ÚK 18.12.2018 80,00 F
681 GL s.r.o. palivo 15.12.2017 85,14 F
682 GL s.r.o. palivo 15.12.2017 973,73 F
683 SPP zemný plyn 15.12.2017 12,00 F
684 Obec Vlčany školenie 11.12.2017 37,50 F
685 SPP zemný plyn 15.12.2017 7613,00 F
686 ORGECO spol. s r.o. dekor c. osem na 133 13.12.2017 94,58 F
687 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 07.12.2017 36,49 F
688 KLC servis s.r.o. servis manipulátora Kramer 04.12.2017 1024,64 F
689 ATdesign spol. s r.o. videozáznam z obecných osláv 13.12.2017 420,00 F
690 MERCONTROL s.r.o. PoluCom-servis 08.12.2017 304,20 F
691 Centrum polygraf.služieb úradné tlačivá 22.12.2017 50,52 F
692 ZVS a.s. vodné a stočné 06.12.2017 456,98 F
693 Petit Press a.s. tlačoviny 04.12.2017 94,80 F
694 INSGRAF s.r.o. výbava pre škôlku 21.11.2017 572,80 F
695 Inprost s.r.o. obecné noviny - tlač 08.12.2017 135,20 F
696 Bautech Šaľa s.r.o. novostavba 12 b.j. 30.12.2017 11,28 F
698 KARUSA s.r.o. rôzne potreby 20.12.2017 62,40 F
699 Slovenská legálna motrológia n.o. overenie váh 19.12.2017 27,00 F
700 Pannon Guard Security Int. s.r.o. strážna služba 14.12.2017 423,59 F
701 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 18.12.2017 144,79 F
702 ZSE elektrina 18.12.2017 295,49 F
703 ZSE elektrina 18.12.2017 363,80 F
704 PRAKTIKPUMP s.r.o. čerpadlo septik 04.01.2018 388,00 F
705 Slovnaft a.s. palivo 18.12.2017 51,19 F
706 Projekt-Market s.r.o. potraviny 06.12.2017 373,08 F
707 MIRKOM PLUS s.r.o. potraviny 20.12.2017 78,56 F
708 Fy.Darázs potraviny 05.12.2017 135,60 F
709 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 17.12.2017 3582,58 F
710 Aquaservis pitná voda 13.12.2017 40,00 F
711 koodis SPOL. S R.O. inžinierska činnosť 05.01.2018 498,00 F
712 Slovak telekom a.s. telokomunikačné služby 18.12.2017 44,59 F
713 KEO s.r.o. softérová licencia 16.12.2017 229,93 F
714 Orange a.s. telekomunikačné služby 22.12.2017 183,72 F
715 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie dpadov 21.12.2017 46,92 F
716 ZSE elektrina 20.12.2017 452,38 F
717 Messer nájomné za plyn.fľašu 20.12.2017 37,74 F
718 ZSE elektrina 20.12.2017 221,44 F
719 ZVS a.s. vodné a stočné 21.12.2017 1951,60 F
720 Peter Kőrösi - UNOCA'S záhradkárske potreby 15.12.2017 961,00 F
721 Peter Kőrösi - UNOCA'S záhradkárske potreby 15.12.2017 892,00 F
722 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 25.12.2017 66,25 F
723 EKOTEC spol. s r.o. revízie detských ihrísk 25.12.2017 883,20 F
724 KATONA-Advokátska kanc. s.r.o. právne služby 21.12.2017 540,00 F
725 ZSE elektrina 18.12.2017 295,43 F
726 ZSE elektrina 18.12.2017 384,08 F
727 ZSE elektrina 18.12.2017 313,66 F
728 BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. drvenie drevenej hmoty 29.12.2017 4140,00 F
729 BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. drvenie drevenej hmoty 26.12.2017 1080,00 F
730 BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. drvenie drevenej hmoty 25.12.2017 1080,00 F
731 DT digital s.r.o. kancelárske potreby 26.12.2017 77,86 F
732 NOMILAND s.r.o. dofakturácia k obj.NS17111972 31.12.2017 173,30 F
733 Adrián Tanka drvený kameň 01.01.2018 574,00 F
734 Milan Nagy kovoobrábačské práce 01.01.2018 80,00 F
735 JETTA CL s.r.o. pranie 14.12.2017 50,48 F
736 ATdesign spol. s r.o. grafický návrh 28.12.2017 160,80 F
737 Ladislav Lackó potraviny 14.12.2017 200,26 F
738 Fy.Darázs potraviny 25.12.2017 120,00 F
739 Balázs Király vyšívané vrecúška a vlajka 27.12.2017 85,00 F
740 NIZO-stavebniny s.r.o. stavebný materiál 21.12.2017 1504,20 F
741 Priska Kőrösiová potraviny 10.01.2018 161,00 F
742 Priska Kőrösiová potraviny 10.01.2018 394,13 F
743 Autoservis Hučko s.r.o. pneuservis 25.12.2017 53,48 F
744 ZVS a.s. vodné a stočné 03.01.2018 106,49 F
745 ZVS a.s. vodné a stočné 10.01.2018 678,04 F
746 Peter Kőrösi-UNOCA'S záhradkárske potreby 10.01.2018 897,00 F
747 K&T mäso spol. s r.o. potraviny 20.12.2017 318,80 F
748 Peter Kőrösi-UNOCA'S záhradkárske potreby 31.12.2017 588,41 F
750 Projekt-Market s.r.o. potraviny 27.12.2017 295,32 F
751 Mirkom Plus s.r.o. potraviny 05.01.2018 64,40 F
752 MUDr. Imrich Fischer zdravotný posudok 10.01.2018 15,00 F
753 KATONA-Advokátska kanc. s.r.o. právne služby 11.01.2018 540,00 F
754 FK Blok s.r.o. betónové oplotenie 05.01.2018 1620,00 F
755 ADC MEDIA a.s. Tešedíkovské noviny 03.01.2018 691,20 F
756 GútaNet Plus s.r.o. aktualizácia PC siete-zálohovanie 06.01.2018 350,00 F
757 Pannon Guard Security Int.s.r.o. strážna služba 14.01.2018 423,59 F
758 Ing. Norbert Szabó služby bezpečnostného technika 14.01.2018 220,00 F
759 KOODIS spol. s r.o. inžinierska činnosť 02.02.2018 498,00 F
760 Slovnaft a.s. palivo 17.01.2018 112,33 F
761 MESSER nájomné za plyn.fľašu 19.01.2018 38,96 F
762 Aquaservis pitná voda 03.01.2018 40,00 F
763 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 08.01.2018 36,49 F
764 ZVS a.s. vodovodná prípojka 11.01.2018 299,54 F
765 GL s.r.o. autokozmetika,palivo 14.01.2018 539,95 F
766 GL s.r.o. palivo 14.01.2018 88,45 F
767 Adv.Kanc. JUDr. Czibula Jozef právne služby 04.01.2018 298,75 F
768 Slovanet a.s. telekomunikačné služby 23.01.2018 41,64 F
769 ZSE elektrina 17.01.2018 902,85 F
770 ZSE elektrina 17.01.2018 1,61 F
771 ZSE elektrina 17.01.2018 62,31 F
772 ZSE elektrina 18.01.2018 336,17 F
773 ZSE elektrina 18.01.2018 634,84 F
774 STKO N-14 a.s. komunálny odpad 22.01.2018 3014,91 F
775 ZSE elektrina 18.01.2018 404,04 F
776 ZSE elektrina 18.01.2018 278,86 F
777 ZSE elektrina 18.01.2018 221,28 F
778 ZSE elektrina 18.01.2018 455,64 F
779 ZSE elektrina 18.01.2018 287,56 F
780 SPEKO Šaľa s.r.o. vedenie evidencie odpadov 14.01.2018 74,64 F