SK | HU

Zmluvy 2017

 Číslo Obchodný partner
Stiahnuť
Zverejnené
Účinnosť od
001 TAMARIA  s.r.o.

Z

03.01.2017
04.01.2017
002 Eva Ádámková Z 13.01.2017 14.01.2017
003 Anna Vargová Z 13.01.2017 14.01.2017
004 Imrich Barczi Z 13.01.2017 14.01.2017
005 Daniel Klučka Z 13.01.2017 14.01.2017
006

Tibor Szabó, Menhard Szabó

Priska Blaškovičová rod. Szabová

Z 17.01.2017 18.01.2017
007 Zmluva o finančnej výpomoci Z 23.01.2017 24.01.2017
008 Zmluva o zriadení záložného práva Z 23.01.2017 24.01.2017
009 TAMARIA s.r.o. Z 29.01.2017 30.01.2017
010 Zuzana Barcziová Z 29.01.2017 30.01.2017
011 Roland Zilizi Z 02.02.2017 03.02.2017
012 Bálint Lelovics Z 02.02.2017 03.02.2017
013 Ladislav Blaškovič Z 02.02.2017 03.02.2017
014 KOODIS spol. s r.o. Z 16.02.2017 17.02.2017
015 Bautech Šaľa s.r.o. Z 20.02.2017 21.02.2017
016 Prima banka Slovensko a.s. Z 20.02.2017 21.02.2017
017 OPEN DOOR s.r.o. Z 23.02.2017 24.02.2017
018 Csanková Helena a Csanková Terézia Z 24.02.2017 25.02.2017
019 Matilda Szekeresová Z 24.02.2017 25.02.2017
020 Vladimír Žiak Z 24.02.2017 25.02.2017
021 Gabriela Škodová, Dr. Z 24.02.2017 25.02.2017
022 Gabriela Škodová, Dr. Z 24.02.2017 25.02.2017
023 KT Šaľa, spol. s r.o. Z 24.02.2017 25.02.2017
024 Katarína Kovácsová Z 21.03.2017 22.03.2017
025 Slovak Telekom a.s. Z 21.03.2017 22.03.2017
026 Katarína Polgárová Z 21.03.2017 22.03.2017
027 Vojtech Kelemen Z 21.03.2017 22.03.2017
028 Žaneta Rončeková Z 21.03.2017 22.03.2017
029 Ladislav Macali Z 21.03.2017 22.03.2017
030 Helena Csanková Z 21.03.2017 22.03.2017
030a Mészárosová Diana Z 21.03.2017 22.03.2017
030b Profesionálny register s.r.o. Z 21.03.2017 22.03.2017
031 Diana Mészárosová Z 21.03.2017 22.03.2017
032 Norbert Balázs Z 21.03.2017 22.03.2017
033 Mária Tóthová Z 28.03.2017 29.03.2017
034 Mária Habánová Z 28.03.2017 29.03.2017
035 František Körös Z 28.03.2017 29.03.2017
036 Judita Gondová Z 28.03.2017 29.03.2017
037 Judita Gondová Z 28.03.2017 29.03.2017
038 Karol Vincze Z 28.03.2017 29.03.2017
039 Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR Z 28.03.2017 29.03.2017
040 ÉlőKONCERT PROMOTION Z 28.03.2017 29.03.2017
041 ÉlőKONCERT- Ing. Elemér Török Z 28.03.2017 29.03.2017
042 Mária Tóthová Z 28.03.2017 29.03.2017
043 Mária Habánová Z 28.03.2018 29.03.2017
044 František Körösi Z 28.03.2017 29.03.2017
045 Judita Gondová Z 28.03.2017 29.03.2017
046 Judita Gondová Z 28.03.2017 29.03.2017
047 Karol Vincze Z 28.03.2017 29.03.2017
048 BAUTECH Šaľa s.r.o. Z 29.03.2017 30.03.2017
049 Viera Puterová Z 02.04.2017 03.04.2017
050 ŠK Tešedíkovo Z 09.05.2017 10.05.2017
051 SČK, miestny spolok Tešedíkovo Z 09.05.2017 10.05.2017
052 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Z 09.05.2017 10.05.2017
053 GL, s.r.o. Z 19.05.2017 20.05.2017
054 Nóra Barcziová Z 19.05.2017 20.05.2017
055 Angelika Berky Z 19.05.2017 20.05.2017
056 Tibor Győrög Z 19.05.2017 20.05.2017
057 Matilda Szabová Z 19.05.2017 20.05.2017
058 Jozef Vicsápi Z 19.05.2017 20.05.2017
059 Róbert Helmeš Z 19.05.2017 20.05.2017
060 Július Varga Z 19.05.2017 20.05.2017
061 Slovak Telekom a.s. Z 25.05.2017 26.05.2017
062 Rodičovské združenie pri ZŠ s VJM Tešedíkovo Z 25.05.2017 26.05.2017
063 Rodičovské združenie pri ZŠ s VJS Tešedíkovo Z 25.05.2017 26.05.2017
064 CSEMADOK ZO Tešedíkovo Z 25.05.2017 26.05.2017
065 Centrum aktívnych mladých pre úspešné Slovensko Z 25.05.2017 26.05.2017
066 Bautech Šaľa s.r.o. Z 25.05.2017 26.05.2017
067 OZ Pered - Pered PT Z 25.05.2017 26.05.2017
068 Rodičovské združenie pri MŠ Tešedíkovo Z 25.05.2017 26.05.2017
069 Etela Psotová Z 25.05.2017 26.05.2017
070 Helena Hučková Z 25.05.2017 26.05.2017
071 Illés Beáta Z 25.05.2017 26.05.2017
072 Norbert Föloš a Nikoleta Fölöšová Z 13.06.2017 14.06.2017
073 Orange, a.s. Z + P 21.06.2017 22.06.2017
074 Autenthica - kultúra bez hraníc Z 21.06.2017 22.06.2017
075 Bautech Šaľa s.r.o. Z 21.06.2017 22.06.2017
076 Bautech Šaľa s.r.o. Z 21.06.2017 22.06.2017
077 Viola Szádoczkiová Z 25.06.2017 26.06.2017
078 Viola Szádoczkiová Z 25.06.2017 26.06.2017
079 Gabriel Borsányi Z 25.06.2017 26.06.2017
080 Štefan Tóth Z 25.06.2017 26.06.2017
081 Viola Szádoczkiová Z 26.06.2017 27.06.2017
082 Kamila Szarková Z 26.06.2017 27.06.2017
083 Aladár Kovács Z 26.06.2017 27.07.2017
084 Kamila Szarková Z 26.06.2017 27.06.2017
085 Andrea Šarić Z 26.06.2017 27.06.2017
086

ŠJ pri MŠ Sídl.Budúcnosť v zast. starosta Borsányi Július

a František Tóth

Z 26.06.2017 27.06.2017
087

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Z 26.06.2017 27.06.2017
088

Nitriansky samosprávny kraj v zast. Ing. Milanom Belicom, PhD.

Z 26.06.2017 27.07.2017
089

Mgr. Anita Kissová

Z 26.06.2017 27.06.2017
090

Tatra Banka a.s.OZ Raiffeisen Banka

Z 26.06.2017 27.06.2017
091 Pannon Guard International Z 27.06.2017 28.06.2017
092 Nitriansky samosprávny skraj z zast. Ing. Milanom Belicom, PhD. Z 27.06.2017 28.06.2017
093 Slovak Telekom a.s. Z 27.06.2017 28.06.2017
094 Bautech Šaľa s.r.o. Z 17.07.2017 14.07.2017
095 SITI s.r.o. Z 20.08.2017 21.08.2017
096 Mgr. Monika Malá Z 27.08.2017 28.08.2017
097 Nikoleta Vargová Z 29.08.2017 30.08.2017
098 Soňa Vnučková Z 29.08.2017 30.08.2017
099 Marta Szabová Z 29.08.2017 30.08.2017
100 Štefan Tyúkos Z 29.08.2017 30.08.2017
101 Śtefan Tóth Z 29.08.2017 30.08.2017
102 Eva Fölösová Z 29.08.2017 30.08.2017
103 Brečanová Anežka Z 29.08.2017 30.08.2017
104 VAROX s.r.o. Z 29.08.2017 30.08.2017
105 Miestna akčná skupina Dolné Považie Z 29.08.2017 30.08.2017
106 ŠFRB Z 10.09.2017 11.09.2017
107 ŠFRB Z 17.09.2017 18.09.2017
108 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Z 17.09.2017 18.09.2017
108a Dana Šimeková Z 19.09.2017  
109 ProWire s.r.o. Z 20.09.2017 21.09.2017
110 EPIC Partner a.s. Z 20.09.2017 21.09.2017
111 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Z 20.09.2017 21.09.2017
112 Občianske združenie Telektó Z 20.09.2017 21.09.2017
113 KOMPLEX-odpadová spoločnosť s.r.o. Z 20.09.2017 21.09.2017
114 Waste transport a.s. Z 20.09.2017 21.09.2017
115 Hajnalka Takácsová Z 20.09.2017 21.09.2017
116 Renata Krajčovičová Z 20.09.2017 21.09.2017
117 Alžbeta Bánová Z 20.09.2017 21.09.2017
118 Edita Vörösová Z 20.09.2017 21.09.2017
119 Zoltán Szabó Z 20.09.2017 21.09.2017
120 Anna Szatmáriová Z 20.09.2017 21.09.2017
121 Štefan Hajdú Z 20.09.2017 21.09.2017
122 Štefan Hajdú Z 20.09.2017 21.09.2017
123 Dušan Súdor Z 20.09.2017 21.09.2017
124 Zuzana Melicherová Z 20.09.2017 21.09.2017
125 Anna Pálinkásová Z 20.09.2017 21.09.2017
126 Alžbeta Kocsisová Z 20.09.2017 21.09.2017
127 Dezider Néma Z 20.09.2017 21.09.2017
128 Tomáš Hrdlička Z 20.09.2017 21.09.2017
129 Matilda Lelovicsová Z 20.09.2017 21.09.2017
130 Viktor Barczi Z 20.09.2017 21.09.2017
131 Matilda Gálová Z 20.09.2017 21.09.2017
132 Katarína Borsányiová Z 20.09.2017 21.09.2017
133 Erzsébet Füri Z 20.09.2017 21.09.2017
134 Eva Rončeková Z 20.09.2017 21.09.2017
135 Katarína Ziliziová Z 20.09.2017 21.09.2017
136 Tanka Adrián Z 30.09.2017 01.10.2017
137 Slovklima Deimos s.r.o. Z 30.09.2017 01.10.2017
138 Gabriela Nyilasová Z 30.09.2017 01.10.2017
139 Gabriela Nyilasová Z 30.09.2017 01.10.2017
140 Anna Tyúkosová Z 30.09.2017 01.10.2017
141 Ľudovít Vontszemű Z 30.09.2017 01.10.2017
142 Sándor Varga Z 30.09.2017 01.10.2017
143 Magdaléna Csicsolová Z 30.09.2017 01.10.2017
144 Katarína Darázsová Z 30.09.2017 01.10.2017
145 Judita Bogárová Z 30.09.2017 01.10.2017
146 Alžbeta Hrušková Z 30.09.2017 01.10.2017
147 Emília Pathóová Z 30.09.2017 01.10.2017
148 Emília Pathóová Z 30.09.2017 01.10.2017
149 Eva Zsilleová Z 30.09.2017 01.10.2017
150 Elena Mészárosová Z 30.09.2017 01.10.2017
151 Peter Barczi Z 30.09.2017 01.10.2017
152 Otília Barcziová Z 30.09.2017 01.10.2017
153 Alžbeta Vászondiová Z 30.09.2017 01.10.2017
154 Gabriela Borsányiová Z 30.09.2017 01.10.2017
155 Magdaléna Borkovičová Z 30.09.2017 01.10.2017
156 Viliam Mezei Z 30.09.2017 01.10.2017
157 Viliam Mezei Z 30.09.2017 01.10.2017
158 Aurélia Szarková Z 30.09.2017 01.10.2017
159 Maroš Melicher Z 10.10.2017 11.10.2017
160 SPP Z 10.10.2017 11.10.2017
161 SPP Z 10.10.2017 11.10.2017
162 Marta Füriová Z 27.10.2017 27.10.2017
163 Emília Šalátová Z 27.10.2017 28.10.2017
164 Anna Darázsová Z 27.10.2017 28.10.2017
165 Helena Majbová Z 27.10.2017 28.10.2017
166 Helena Majbová Z 27.10.2017 28.10.2017
167 Alexander Kollár Z 27.10.2017 28.10.2017
168 Alexander Kollár Z 27.10.2017 28.10.2017
169 Magdaléna Vászondiová Z 27.10.2017 28.10.2017
170 Štefan Kovács Z 27.10.2017 28.10.2017
171 Teodor Fischer Z 27.10.2017 28.10.2017
172 Lívia Udvarosová Z 27.10.2017 28.10.2017
173 Matilda Herencsárová Z 27.10.2017 28.10.2017
174 Anna Jáchimová Z 27.10.2017 28.10.2017
175 Magda Borsányiová Z 27.10.2017 28.10.2017
176 Cecília Vanková Z 27.10.2017 28.10.2017
177 Priska Szarková Z 27.10.2017 28.10.2017
178 Terézia Kovácsová Z 27.10.2017 28.10.2017
179 Eva Marcinková Z 27.10.2017 28.10.2017
180 Dezider Somogyi Z 27.10.2017 28.10.2017
181 Ján Horváth Z 27.10.2017 28.10.2017
182 Katarína Tyúkosová Z 27.10.2017 28.10.2017
183 Tibor Popluhár Z 27.10.2017 28.10.2017
184 Gabriela Varsányiová Z 27.10.2017 28.10.2017
185 Magdaléna Borsányi Z 27.10.2017 28.10.2017
186 Terézia Herencsárová Z 27.10.2017 28.10.2017
187 Magdaléna Borkovičová Z 27.10.2017 28.10.2017
188 Magdaléna Borkovičová Z 27.10.2017 28.10.2017
189 Szalaiová Alžbeta Z 27.10.2017 28.10.2017
190 Mária Šimková Z 27.10.2017 28.10.2017
191 Mária Nyesová Z 28,10,2017 29.10.2017
192 Irena Laczková Z 28.10.2017 29.10.2017
193 Mária Horváthová Z 28.10.2017 29.10.2017
194 Mária Herencsárová Z 28.10.2017 29.10.2017
195 Gejza Horváth Z 28.10.2017 29.10.2017
196 Jozef Suda Z 28.10.2017 29.10.2017
197 Árpád Herencsár Z 28.10.2017 29.10.2017
198 Endre Mészáros Z 28.10.2017 29.10.2017
199 Ildikó Dobrovolná Z 28.10.2017 29.10.2017
200 Ildikó Dobrovolná Z 28.10.2017 29.10.2017
201 Ildikó Dobrovolná Z 28.10.2017 29.10.2017
202 Vlasta Nagyová Z 28.10.2017 29.10.2017
203 Zsolt Baji Z 28.10.2017 29.10.2017
204 Magda Horváthová Z 28.10.2017 29.10.2017
205 Magda Horváthová Z 28.10.2017 29.10.2017
206 Alžbeta Horváthová Z 28.10.2017 29.10.2017
207 Borbála Patuczová Z 28.10.2017 29.10.2017
208 Gejza Lukács Z 28.10.2017 29.10.2017
209 Alexander Szabó Z 28.10.2017 29.10.2017
210 Ferdinand Kőrösi Z 28.10.2017 29.10.2017
211 Katarína Tyúkosová Z 28.10.2017 29.10.2017
212 Leopold Takács Z 28.10.2017 29.10.2017
213 Gabriela Szőkeová Z 28.10.2017 29.10.2017
214 Štefánia Barcziová Mgr. Z 28.10.2017 29.10.2017
215 Renata Krajčovičová Z 28.10.2017 29.10.2017
216 Terézia Vyhnáliková Z 28.10.2017 29.10.2017
217 Imrich Lelovics Z 28.10.2017 29.10.2017
218 Oľga Herencsárová Z 28.10.2017 29.10.2017
219 Alžbeta Tóthová Z 28.10.2017 29.10.2017
220 Ľudovít Szekeres Z 28.10.2017 29.10.2017
221 Július Hlatky Z 28.10.2017 29.10.2017
222 Ján Darázs Z 28.10.2017 29.10.2017
223 Ján Darázs Z 28.10.2017 29.10.2017
224 Gizela Bendeová Z 28.10.2017 29.10.2017
225 Mária Horváthová Z 28.10.2017 29.10.2017
226 Szilárd Darázs Z 28.10.2017 29.10.2017
227 Tibor Dubis Z 28.10.2017 29.10.2017
228 Zuzana Gubínyiová Z 28.10.2017 29.10.2017
229 Gizela Laczková Z 28.10.2017 29.10.2017
230 Attila Zilizi Z 28.10.2017 29.10.2017
231 Ján Szabó Z 30.10.2017 31.10.2017
232 Otília Barcziová Z 31.10.2017 01.11.2017
233 Tichomír Lelovics Z 08.11.2017 09.11.2017
234 Tünde Tungli Z 08.11.2017 09.11.2017
235 Marian Hlatky Z 08.11.2017 09.11.2017
236 Anna Turjanová Z 08.11.2017 09.11.2017
237 Terézia Pappová Z 08.11.2017 09.11.2017
238 Terézia Pappová Z 08.11.2017 09.11.2017
239 Alžbeta Mikleová Z 08.11.2017 09.11.2017
240 Melinda Kocsisová Z 08.11.2017 09.11.2017
241 Mária Mészárosová Z 08.11.2017 09.11.2017
242 Vojtech Malý Z 08.11.2017 09.11.2017
242a Dana Šimeková Z 08.11.2017  
243 Magdaléna Vászondiová Z 08.11.2017 09.11.2017
244 Aladár Varga Z 08.11.2017 09.11.2017
245 Aladár varga Z 08.11.2017 09.11.2017
246 ZSE Z 08.11.2017 09.11.2017
247 Martina Szarková Z 08.11.2017 09.11.2017
248 Kocsisová Melinda a Chyba Juraj Z 08.11.2017 09.11.2017
249 Tímea Vörösová a Karol Vörös Z 08.11.2017 09.11.2017
250 Tichomír Lelovics Z 08.11.2017 09.11.2017
251 Ján Szabó Z 08.11.2017 09.11.2017
252 Alžbeta Bendeová Z 08.11.2017 09.11.2017
253 Ing. Norbert Szabó Z 08.11.2017 09.11.2017
254 Kovácsová Alžbeta Z 08.11.2017 09.11.2017
255 Mgr. Monika Malá Z 08.11.2017 09.11.2017
256 Dobošová Boglárka a Doboš Attila Z 08.11.2017 09.11.2017
257 Eva Vörösová Z 08.11.2017 09.11.2017
258 PD Hrušov Z 08.11.2017 09.11.2017
259 PD Hru3ov Z 08.11.2017 09.11.2017
260 RRA Šaľa Z 08.11.2017 09.11.2017
261 Jozef Vargaa Z 08.11.2017 09.11.2017
262 Mária Kovácsová Z 08.11.2017 09.11.2017
263 Adriana Garčárová Z 08.11.2017 09.11.2017
264 Nora Vászondiová Z 08.11.2017 09.11.2017
265 Zsolt Csicsola Z 08.11.2017 09.11.2017
266 Katarína Szarková Z 08.11.2017 09.11.2017
267 Juraj Híreš Z 09.11.2017 10.11.2017
268 Milan Mikuš Z 09.11.2017 10.11.2017
269 Milan Mikuš Z 09.11.2017 10.11.2017
270 Irena Hrobáreková Z 09.11.2017 10.11.2017
271 Anna Matajsová Z 09.11.2017 10.11.2017
272 Irena Hrobáreková Z 09.11.2017 10.11.2017
273 Mária Otepková Z 09.11.2017 10.11.2017
274 Eva Lelovicsová Z 09.11.2017 10.11.2017
275 Beáta Drobná Z 09.11.2017 10.11.2017
276 Leopold Varga Z 09.11.2017 10.11.2017
277 Judita Vanková Z 09.11.2017 10.11.2017
278 Beata Kopáčiková Z 09.11.2017 10.11.2017
279 Renáta Szórád Z 09.11.2017 10.11.2017
280 Todorovova Agáta Z 09.11.2017 10.11.2017
281 Peter Balázs Z 09.11.2017 10.11.2017
282 Ján Urban, Ing. Z 09.11.2017 10.11.2017
283 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zast. NSK Z 20.11.2017 21.11.2017
284 Tibor Csank a Rozália Csanková Z 20.11.2017 21.11.2017
285 Tihanyi Vándorszínpad KFT Z 23.11.2017 24.11.2017
286 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NZ Z 26.11.2017 27.11.2017
287 Ján Hruška Z 21.11.2017 22.11.2017
288 Mária Kollárová Z 21.11.2017 22.11.2017
289 Róbert Kovács Z 21.11.2017 22.11.2017
290 Aladár Takács Z 21.11.2017 22.11.2017
291 Vilma Hlatkyová Z 21.11.2017 22.11.2017
292 OATJK Šaľa Z 24.11.2017 25.11.2017
293 EKOTEC spol. s r.o. Z 24.11.2017 25.11.2017
294 OATJK Šaľa Z 24.11.2017 25.11.2017
295 Beáta Kádárová Z 19.12.2017 20.12.2017
296 ŠK Tešedíkovo Z 19.12.2017 20.12.2017
297 Boglárka Dobošová Z 19.12.2017 20.12.2017
298 Marek Varga Z 19.12.2017 20.12.2017
299 Sándor Varga Z 19.12.2017 20.12.2017
300 Attila Somogyi Z 19.12.2017 20.12.2017
301 Slovak Telekom a.s. Z 19.12.2017 20.12.2017
302 Barczi Imrich Z 19.12.2017 20.12.2017
303 Ing. Darina Palatická Z 19.12.2017 20.12.2017
304 Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nové Zámky Z 19.12.2017 20.12.2017
305 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Z 19.12.2017 20.12.2017
306 Pierott, n.o. Z 19.12.2017 20.12.2017
307 Tanka Tomáš Z 19.12.2017 20.12.2017
308 Hydrocoop spol. s r.o. Z 20.12.2017 21.12.2017
309 Stanislav Zemánek Z 21.12.2017 22.12.2017
310 Katarína Gállová, Ľudovít Gáll, Katarína Borsányiová Z 21.12.2017 22.12.2017