SK | HU

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Tešedíkovo zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku  2017.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: tesedikovo@tesedikovo.sk