SK | HU

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk (Obec ako líder k samozamestnaniu)

Projekt pod názvom: Obec ako líder k samozamestnaniu, je podporený vďaka pomoci z prostriedkov EÚ - operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Európskeho sociálneho fondu, Fondu sociálneho rozvoja a to v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ - FSR-2009/2.2/02, Kód ITMS: 27120230025

Výzva

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk

Podľa § 99 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

 

Dokument k stiahnutiu TU

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo