SK | HU

Revitalizácia centrálnej obecnej zóny Tešedíkovo

Revitalizácia

 

 

V obci nám prebieha ďaľší projekt, v rámci ktorého sa uskutoční

- rekonštrukcia spevnených plôch centra obce
- rekonštrukcia miestnej komunikácie mládežnícka
- rekonštrukcia chodníkov centra obce
- rekonštrukcia verejného osvetlenia centra obce
- sadové úpravy centra obce

Príloha 1
Príloha 2

Mapa:

Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Kultúrny dom Tešedíkovo