SK | HU

2011-01-18 História Tešedíkova a okolia v 16. storočí - I.časť - Pered történelme a 16. században


História Tešedíkova a okolia v 16. storočí

Vo večerných hodinách dňa 18. januára v modernizovaných a pekne upravených priestoroch obecného úradu – v zasadačke sa konala prvá prednáška PhDr. Veroniky Novákovej.
Prvá prednáška sa zamerala na históriu našej obce a okolia v 16. storočí. Návštevníci – poslucháči pri významných historických údajov,  pomocou projektoru si mohli obzrieť aj mapy a dokumenty pochádzajúce zo 16. storočia.  
Prvé podujatie vlastivedného krúžku domu kultúry bolo veľmi úspešné aj obsahovo aj na počet návštevníkov. Dňa 18. februára  očakávame ešte viac záujemcov.
Srdečne očakávame aj našich pedagógov, žiakov ZŠ a študentov stredných a vysokých škôl !
Krásne fotky a video  vyhotovili: Zsolt Bende a Tomáš Fischer, ďakujeme.

Z prednášky bol vyhotovený aj videozáznam, pozrieť si ho môžete TU.

FOTOGALÉRIA TU