SK | HU

2015-03-13 Maškarný ples ZŠ Tešedíkovo s VJS

Dňa 13. marca sa uskutočnil v telocvični ZŠ v Tešedíkove tradičný maškarný ples žiakov. Masky boli nápadité, pekné, veľa masiek bola vyrábaných doma.

Tie najlepšie boli ocenené malým darčekom. Každá maska za odmenu dostala aj sladkú odmenu. Po vyhodnotení nasledovala zábava.

Krátke video z plesu bude dostupné na tejto stránke.

Fotografie sa dajú stiahnuť z tohoto odkazu.

Video: http://youtu.be/xl24Qltt5x0